ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: A Case Report []
. 2019; 59(2): 192-195 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.41275

Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: A Case Report

Elçin Ersöz Köse1, Gökay Reyhan1, Tuğba Coşgun2, Şenol Ürek2, Çağatay Tezel2
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Sureyyapasa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Desmoid tumors are uncommon, histologically benign tumors, originating in the facial and musculoaponeurotic tissues; however, they are locally aggressive. They are frequently observed in the abdominal zone. Nevertheless, it is rare in the chest wall. The most efficient and outstanding treatment is surgery. Here we present the case of a 66-years-old male patient who was admitted with the shortness of breath and back pain in the past 4 months, and we learned that he had bypass surgery in 2010, and a lesion mass was found in the left lung in the chest X-ray. This lesion was detected in the upper lobe of the left lung, which was 135×98×74 mm in size at the thoracic computed tomography. A left thoracotomic incision was performed, and a 25×15×6 cm (1195 gr) mass was removed. In this case, the patient had no complications and recurrence in the postoperative period.

Keywords: Desmoid tumor, intrathoracic; surgical treatment.

İntratorasik Dev Desmiod Tümör Saptanan Olgu Sunumu

Elçin Ersöz Köse1, Gökay Reyhan1, Tuğba Coşgun2, Şenol Ürek2, Çağatay Tezel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey

Desmoid tümör fasyal ve muskuloapenevrotik dokulardan gelişen histolojik olarak benign, fakat lokal olarak agresif seyirli, ender görülen bir tümördür. Sıklıkla abdominal yerleşimlidir. Göğüs duvarında, intratorasik ise ender olarak rastlanılır. En etkin tedavi cerrahidir. Altmışaltı yaşında erkek olgu nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Olgunun 2010 yılında bypass öyküsü mevcut olup 4 aydır nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayetleri olması nedeni ile çekilen akciğer grafisinde, sol akciğerinde kitle saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol üst lobda 13x17cm büyüklüğünde kitle saptanan hastaya öncelikle biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu desmoid tümör ile uyumlu geldi. Torakotomi de 25x15x6cm(1195gr) olan kitlenin tamamı eksize edildi. Biz bu yazımızda postoperatif takiplerinde herhangi bir komplikasyon ve nüks gelişmeyen 66 yaşında erkek hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Desmoid tümör, intratorasik, cerrahi tedavi

Elçin Ersöz Köse, Gökay Reyhan, Tuğba Coşgun, Şenol Ürek, Çağatay Tezel. Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: A Case Report. . 2019; 59(2): 192-195

Corresponding Author: Elçin Ersöz Köse, Türkiye
LookUs & Online Makale