ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relation between Chlamydophila pneumoniae and Cytomegalovirus infection and Coronary Atherosclerosis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 101-106

The relation between Chlamydophila pneumoniae and Cytomegalovirus infection and Coronary Atherosclerosis

Serap Süzük1, Sebahat Aksaray2, Okan Gülel3, Alparslan Toyran4, Engin Güvener5
1Tıbbi Mikrobiyoloji, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
2Tıbbi Mikrobiyoloji, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Kardiyoloji ABD, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
4Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Tıbbi Mikrobiyoloji, Kırıkkale Özel Hilal Hastanesi, Kırıkkale

INTRODUCTION: It has been pointed out that the obligatory intracellular bacteria and some viruses may cause coronary atherosclerosis.
METHODS: This study was conducted to explore the relation between Chlamydia pneumoniae (CP) and Cytome- galovirus infection and coronary atherosclerosis. Test group of 100 patients consists of 25 females and 75 males. Control group of 100 healthy blood donor volunteers consists of 26 females and 76 males. It was found that lgG antibodies specific to Chlamydia pneumoniae were seropositive in 67 patients while those antibodies were seropositive in 33 healthy volunteers.
RESULTS: Besides, it was also found that Cytomegalovirus lgG positive was positive in entire patients while it was positive in 85 of control group. When IgG antibodies specific to both Chlamydia pneumoniae and Cytomegalovirus in test group were compared to those in control group, it was seen that IgG antibodies were significantly higher in coronary artery patients (p<0.001, p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we concluded that infection diseases may be trigger factor for coronary artery.

Keywords: Coronary atherosclerosis, Chlamydia pneumoniae, Cytomegalovirus.

Koroner Ateroskleroz İle Chlamydia Pneumoniae ve Sitomegalovirus Enfeksiyonu İlişkisi

Serap Süzük1, Sebahat Aksaray2, Okan Gülel3, Alparslan Toyran4, Engin Güvener5
1Tıbbi Mikrobiyoloji, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
2Tıbbi Mikrobiyoloji, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Kardiyoloji ABD, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
4Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Tıbbi Mikrobiyoloji, Kırıkkale Özel Hilal Hastanesi, Kırıkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner ateroskleroz gelişiminde zorunlu hücre içi bakterilerin ve bazı virüslerin rolü olabileceği belirtilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma koroner ateroskleroz ile Chlamydia pneumoniae ve Sitomegalovirüs enfeksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır. Çalışma grubunda yer alan 100 hastanın 25’i kadın, 75’i erkek, kan donörlerinden oluşan kontrol grubundaki 100 sağlıklı kişinin 26’sı kadın 74’ü erkektir. Chlamydia pneumoniae’ye özgü IgG tipi antikorlar 67 hastada pozitifken kontrol grubundaki sağlıklı kan donörlerinin 33’ünde pozitif bulunmuştur.
BULGULAR: Sitomegalovirüs IgG antikor hasta grubunun tümünde pozitif bulunurken, kontrol grubunun 85’inde pozitif bulunmuştur. Chlamydia pneumoniae ve Sitomegalovirüs IgG antikor pozitifliği açısından çalışma grubundaki hastalarla kontrol grubundaki sağlıklı kişiler karşılaştırıldığında IgG antikorlarının koroner arter hastalarında anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001, p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak koroner arter hastalıklar için enfeksiyonların tetikleyici olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner ateroskleroz, Chlamydia pneumoniae, Sitomegalovirüs.

Serap Süzük, Sebahat Aksaray, Okan Gülel, Alparslan Toyran, Engin Güvener. The relation between Chlamydophila pneumoniae and Cytomegalovirus infection and Coronary Atherosclerosis. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 101-106

Corresponding Author: Serap Süzük, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale