ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science CYTOTOXIC EFFECTS OF PUNICALAGIN ON U87, PANC-1, A549 and 22RV1 CANCER CELL LINES [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-46034 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.46034

CYTOTOXIC EFFECTS OF PUNICALAGIN ON U87, PANC-1, A549 and 22RV1 CANCER CELL LINES

A Cansu Kilit, Esra Aydemir
Department Of Molecular Biology, Akdeniz University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Due to the existing drugs for cancer treatment, cumulative mutations, and drug interactions, treatment may fall insufficient. Hence, despite many new therapeutic approaches, there is still a need for more research to discover new molecules for treatment or for increasing drug efficacy. Regarding the development of new anticancer drugs, plant-derived agents stand out for their correlation with cancer. Flavonoids in our daily diet, together with other components like various vitamins, play a key role in the prevention of cancer. Obtained in its pure form from pomegranate peel, punicalagin flavonoid was tested on cancer cell lines like U87, PANC-1, A549, and 22RV1 and its cytotoxic effect was tested. It was observed that punicalagin showed cytotoxicity in all of the aforementioned cancer cells but was not cytotoxic in 293T human kidney epithelial cells. We hope that this study, which shows that punicalagin has a selective cytotoxic effect, will shed light on other studies to investigate the detailed death mechanism of this flavonoid and to be an alternative treatment to cancer treatments
METHODS: U87, PANC-1, a549, 22RV1 and 293T cell lines were treated with the Punicalagin flavonoid in cell culture and tested via the WST-1 cytotoxicity test.
RESULTS: Whether punicalagin was cytotoxic on the flavonoid U87, PANC-1, A549, 22RV1 and 293T urban type in 24 case incubation periods; It has been tested at doses of 200, 100, 50, 25 µg/mL..As cytotoxic: graphed as value.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Here, punicalagin flavonoid in pomegranate peel was tested for its cytotoxic effects on four different cancer cell lines at doses of 200, 100, 50, and 25 µg/mL over a 24-hour incubation period. Punicalagin had a statistically high cytotoxic effect on cancer cell lines PANC-1, 22RV-1, U87, and A549 at all doses and no statistically significant cytotoxic effect on 293T, which was used as the control group. This indicates that Punicalagin is very important and promising for selective cytotoxicity. Based on our findings, we hope that further research on punicalagin will shed more light on the mechanism of death in these cells and on the potential of punicalagin as an alternative cancer treatment.

Keywords: Cancer, Phenolic compounds, Punicalagin, Cytotoxicity

Punicalagin'in U87, PANC-1, A549, 22RV1 Kanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi

A Cansu Kilit, Esra Aydemir
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser tedavisi için kullanılan mevcut ilaçlar, birikerek çoğalan mutasyonlar ve ilaç etkileşimleri nedeniyle kansere karşı uygulanan tedavi yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle birçok teropatik yaklaşımlara rağmen tedavide yeni molekülleri keşfetmeye veya ilaç etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. Yeni antikanser ilaçların geliştirilmesi bakımından özellikle bitkisel türevli ajanların kanserle olan ilişkileri göze çarpmaktadır. Beslenmeyle günlük diyetimizde alınan flavonoidlerin, çeşitli vitaminler gibi diğer bileşenlerle birlikte, kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Nar kabuğundan saf halde elde edilen Punicalagin flavanoidi bu çalışma ile ilk kez U87, PANC-1, A549, 22RV1 gibi kanser hücre hatları üzerinde denenmiş olup, sitotoksik etki gösterip göstermediği test edilmiştir. Punicalaginin bahsi geçen kanser hücrelerinin tümünde sitotoksisite gösterdiği, ancak 293T insan böbrek epitel hücrelerinde sitotoksik olmadığı gözlemlenmiştir. Punicalaginin seçici sitotoksik etkiye sahip olduğunu gösteren bu çalışmanın, bu flavonoidin ayrıntılı ölüm mekanizmasının araştırılması ve kanser tedavilerine alternatif tedavi olabilmesi konusunda diğer çalışmalara ışık tutacağını umut etmekteyiz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: U87, PANC-1, a549, 22RV1 ve 293T hücre hatlarına hücre kültüründe Punicalagin flavanoidi uygulanmış ve WST-1 sitotoksite testi aracılığı ile test edilmiştir.
BULGULAR: Punicalagin flavanoidi U87, PANC-1, A549, 22RV1 ve 293T hücre hatları üzerinde sitotoksik etkisinin olup olmadığı 24 saatlik inkübasyon sürelerinde; 200, 100, 50, 25 µg/mL dozlarda denenmiştir. Sitotoksik olarak etkisi istatistiksel olarak değerlendirilerek grafiklendirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada Nar kabuğunda bulunan Punicalagin flavonoidi ilk kez 200, 100, 50 ve 25 µg/mL dozlarında, 24 saatlik inkübasyon süresinde, dört farklı kanser hücre hattı üzerinde denenmiş olup, sitotoksik etki gösterip göstermediği test edilmiştir. PANC-1, 22RV-1, U87 ve A549 gibi kanser hücre hatlarının tüm dozlarında istatistiksel olarak oldukça yüksek sitotoksik etki gösterdiği saptanırken, kontrol grubu amacıyla kullanılan 293T üzerinde istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek her hangi bir sitotoksik etki göstermemiştir. Bu da Punicalagin’in seçici sitotoksisite göstermesi açısından oldukça önemli ve umut vaat edici olduğunu işaret etmektedir. Bu çalışmadan yola çıkılarak Punicalagin’in bahsi geçen hücrelerde daha ayrıntılı ölüm mekanizmasının araştırılması ve kanser tedavilerine alternatif tedavi olabilmesi konusunda ışık tutacağını umut etmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Fenolik bileşikler, Punicalagin, SitotoksisiteCorresponding Author: A Cansu Kilit, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale