ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Diagnostic Value Of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration (TTFNA) In Pulmonary Infections [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 79-82

The Diagnostic Value Of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration (TTFNA) In Pulmonary Infections

Çiğdem Başkara1, Murat Kıyık2, Hüseyin Cem Tigin2, Naciye Mutlu2, Ayşin Durmaz2, Adem Çelik3, Sadettin Çıkrıkçıoğlu2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Kars Devlet Hastanesi

INTRODUCTION: Transthoracic fine needle aspiration/biopsy is a way to obtain histopathologic, cytologic and bacteriologic material from lung tissue.
METHODS: The diagnostic value of TTFNA in patients with pneumonia is between 61-83% and 33-97% with tuberculosis. We aimed to de- monstrate the diagnostic value of TTFNA in pulmonary infections.
RESULTS: We included in the study 74 times TTFNA of 54 patients retrospectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We detected the diagnostic value as 37%.

Keywords: Transthoracic fine needle aspiration/ biopsy, tuberculosis, pulmonary infections.

Akciğer Enfeksiyonlarında Trans Torasik İğne Aspirasyonunun (TTİA) Tanı Değeri

Çiğdem Başkara1, Murat Kıyık2, Hüseyin Cem Tigin2, Naciye Mutlu2, Ayşin Durmaz2, Adem Çelik3, Sadettin Çıkrıkçıoğlu2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Kars Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer dokusundan histopatolojik, sitolojik ve bakteriyolojik örnek elde etmenin bir yolu da TTİA’dır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pnömonilerde TTİA’nın tanı değeri %61-83, tüberkülozda ise %33-97 arasında değişmektedir. Çalışmamızda TTİA’nın akciğer enfeksiyonlarındaki tanı değerini ortaya koymayı amaçladık.
BULGULAR: Ayırıcı tanısında aktif pulmoner enfeksiyon düşünülen ve bilgisayarlı tomografi altında biyopsi işlemi uygulanan 54 hastaya yapılan 74 işlem retrospektif olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TTİA’nın akciğer enfeksiyonlarındaki tanı değeri %37 olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Transtorasik iğne aspirasyonu/ biyopsisi, tüberküloz, akciğer enfeksiyonları.

Çiğdem Başkara, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Naciye Mutlu, Ayşin Durmaz, Adem Çelik, Sadettin Çıkrıkçıoğlu. The Diagnostic Value Of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration (TTFNA) In Pulmonary Infections. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 79-82

Corresponding Author: Çiğdem Başkara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale