ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Transabdominal and transvaginal ultrasonographic assessment of lower uterine segment thickness in pregnant women before repeat cesarean section [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-48254

Transabdominal and transvaginal ultrasonographic assessment of lower uterine segment thickness in pregnant women before repeat cesarean section

Arzu Bilge Tekin, Bilge Dogan Taymur, Emre Yavuz, Ilkhan Keskin, Murat Yassa, Guldeniz Toklucu, Canberk Usta, Pınar Birol, Niyazi Tug
Department Of Obstetric And Gynecology, Sehit Prof Dr Ilhan Varank Sancaktepe Training And Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The selection of repeat cesarean delivery instead of trial of labor after cesarean has a great contribution to cesarean rate. Ultrasonographic measurement of lower uterine segment (LUS) thickness for prediction of real uterine thickness was investigated by several researchers. In this study, LUS transvaginal and transabdominal ultrasonography measurements were evaluated for usefulness in patients with previous cesarean scar.
METHODS: Pregnant patients between 37 and 40 weeks of gestational age who were admitted to our clinic with the decision of repeat cesarean delivery were evaluated by transvaginal and transabdominal ultrasonography by measuring the LUS full-thickness and myometrium before cesarean delivery. The patients were divided into two groups: translucent LUS and intact myometrium. The real myometrial thickness also assesed by vernier caliper in the operation. Correlations between ultrasonographic and vernier caliper measurements were analysed and cut-off values for the ultrasonographic measurements of LUS were evaluated.
RESULTS: Manual caliper measurements had a correlation (r) of 0.347 with transabdominal ultrasonography full thickness, 0.337 with myometrial measurements, 0.443 with transvaginal ultrasonography full thickness, and 0.475 with myometrial measurements. The extremely thin LUS ratio was 7.07% (n = 14). Receiver operating curve, cut-off values are 3.55 mm for transabdominal ultrasonography full-thickness LUS measurements, 2.75mm for transvaginal ultrasonography full-thickness and 1.35mm for transvaginal ultrasonography myometrial LUS measurements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LUS ultrasonography measurements are useful for predicting the intact LUS and can be used in clinical decision making for trial of labor after cesarean, but the low positive predictive value suggests that it cannot be recommended in the prediction of extremely thin LUS.

Keywords: lower uterine segment, ultrasonography, dehiscence, repeat cesarean section

Tekrar Sezaryen Doğum Öncesi Gebe Kadınlarda Alt Uterin Segment Kalınlığının Transabdominal ve Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Arzu Bilge Tekin, Bilge Dogan Taymur, Emre Yavuz, Ilkhan Keskin, Murat Yassa, Guldeniz Toklucu, Canberk Usta, Pınar Birol, Niyazi Tug
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde sezaryen doğum oranları giderek artmaktadır. Sezaryen sonrası vajinal doğum yerine tekrar sezaryenle doğumun seçilmesi bu orana büyük katkı sağlamaktadır. Gerçek uterus kalınlığının tahmini için alt uterin segment kalınlığının ultrasonografik ölçümü birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır. Bu çalışmada alt uterin segment transvajinal ve transabdominal ultrasonografi ölçümleri daha önce geçirilmiş sezaryen skarı olan hastalarda yararlılık açısından değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tekrar sezaryen doğum kararı ile kliniğimize başvuran 37-40 haftalık gebe hastalar, sezaryen doğum öncesi alt uterin segment tam kalınlık ve miyometriyum ölçülerek transvajinal ve transabdominal ultrasonografi ile değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: aşırı ince myometriyum (yarı saydam alt uterin segment) ve sağlam miyometriyum. Gerçek miyometriyal kalınlık, operasyonda kumpas ile değerlendirildi. Ultrasonografik ve kumpas ölçümleri arasındaki korelasyonlar analiz edildi ve alt uterin segment ultrasonografik ölçümleri için kesme değerleri değerlendirildi.
BULGULAR: Manuel kumpas ölçümleri ile transabdominal ultrasonografi tam kalınlık, miyometriyal ölçümler, transvajinal ultrasonografi tam kalınlık ve miyometriyal ölçümler arasındaki korelasyon değerleri sırasıyla 0.347, 0.337, 0.443, 0.475 olarak bulundu. Yarı saydam alt uterin segment oranı % 7.07 (n = 14) idi. ROC (Receiver operating curve) eğrisi, istatistiksel olarak anlamlı cut-off değerleri, transabdominal ultrasonografi tam kalınlık alt uterin segment ölçümleri için 3,55 mm, transvajinal ultrasonografi tam kat alt uterin segment ölçümleri için 2,75 mm ve transvajinal ultrasonografi miyometriyal alt uterin segment ölçümleri için 1,35 mm olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alt uterin segment ultrasonografi ölçümleri, sağlam alt uterin segmenti tahmin etmede yararlıdır ve sezaryen sonrası doğumun denenmesi için klinik karar vermede kullanılabilir, ancak düşük pozitif prediktif değeri nedeni ile aşırı incelmiş alt uterin segment tahmininde kullanılması önerilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Alt uterin segment, ultrasonografi, skar ayrılması, tekrar sezaryen doğumCorresponding Author: Arzu Bilge Tekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale