ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Liquid-Based Cytology and Conventional Pap Smear Concerning Detectability of Cervicovaginal Infectious Agents [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 114-116 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.53325

Comparison of Liquid-Based Cytology and Conventional Pap Smear Concerning Detectability of Cervicovaginal Infectious Agents

Besim Haluk Bacanakgil, Işık Kaban, Sezgi Güllü Erciyestepe
Deparment of Obstetrics and Gynaecology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study aims to compare Conventional Pap smear (CPS) and Liquid-based Cytology (LBC) results concerning detectability of cervicovaginal infectious agents.
METHODS: The results of cervical cancer screening tests performed between 2005 and 2017 in a tertiary center in Istanbul were analyzed retrospectively. For this study, bacterial vaginosis, Trichomonas vaginalis, Candida, Actinomyces and Herpes simplex virus were evaluated as infectious agents of cervicovaginal infection.
RESULTS: Smear results of 60014 women between the ages of 21-65 were examined. CPS technique was used in 58979 of these, and the LBC technique in 1035. Infectious agent was detected in 8.6% of CPS and 8% of LBC (p=0.503). Bacterial vaginosis was detected in 3.459 (5.9%) women using CPC technique and 43 (4.1%) women using LBC technique (p=0.003). While Trichomonas vaginalis, Actinomyces and Herpes simplex in CPS technique were detected in 249 (0.4%), 62 (0.1%) and four (0.0%) women, respectively, these agents were not seen with LBC (p=0.034; p=0.627; p=NS, respectively). Candida was detected in 1.342 (2.3%) and 40 (3.9%) women in CPS and LBC techniques, respectively (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this study, the detectability of infectious agents, such as bacterial vaginosis, trichomonas vaginalis, and actinomyces, is lower in smear tests performed using the LBC technique compared to the CPS technique. Candida infections can be detected with the LBC technique. Clinicians can consider the advantages of the CPS technique in detecting cervicovaginal infectious agents.

Keywords: Cervix, cytology; pap; screening; smear.

Servikovajinal Enfeksiyöz Ajanların Saptanabilirliği Açısından Sıvı bazlı Sitoloji ve Konvansiyonel Pap Smear Karşılaştırması

Besim Haluk Bacanakgil, Işık Kaban, Sezgi Güllü Erciyestepe
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Konvansiyonel Pap smear (CPS) ile Sıvı bazlı Sitoloji (LBC) sonuçlarını servikovajinal enfeksiyöz ajanların saptanabilirliği açısından karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul'da üçüncü basamak bir merkezde 2005-2017 yılları arasında gerçekleştirilen rahim ağzı kanseri tarama testlerinin sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmada, bakteriyel vajinozis, Trichomonas vaginalis, Candida, Actinomyces ve Herpes simpleks virüsü servikovajinal enfeksiyon ajanları olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 21-65 yaş arası toplam 60014 kadının smear sonuçları incelendi. Bunların 58979'unda CPS tekniği, 1035'inde LBC tekniği kullanılmıştır. Enfeksiyöz ajan CPS'nin % 8.6'sında ve LBC'nin % 8'inde tespit edilmiştir (P = 0.503). CPC tekniği ile 3.459 (% 5.9) kadında ve LBC tekniği ile 43 (% 4.1) kadında bakteriyel vajinoz tespit edildi (P = 0.003). CPS tekniğinde Trichomonas vaginalis, Actinomyces ve Herpes simplex sırasıyla 249 (% 0,4), 62 (% 0,1) ve 4 (% 0,0) kadında saptanırken bu ajanlar LBC ile görülmedi (P = 0,034; P = 0,627; P = NS, sırasıyla). CPS ve LBC tekniklerinde sırasıyla 1.342 (% 2.3) ve 40 (% 3.9) kadında kandida tespit edildi (P <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre bakteriyel vajinozis, trichomonias vaginalis, actinomyces gibi enfeksiyon etkenlerinin saptanabilirliği LBC tekniği ile yapılan smear testlerinde CPS tekniğine göre daha düşüktür. Candida enfeksiyonları LBC tekniği ile tespit edilebilir. Klinisyenler, CPS tekniğinin bakteriyel vajinozis, trichomonias vaginalis, actinomyces enfeksiyon ajanlarının saptanmasındaki üstünlüğünü bir avantaj olarak dikkate alabilir.

Anahtar Kelimeler: Serviks, sitoloji, pap, screeening, smear

Besim Haluk Bacanakgil, Işık Kaban, Sezgi Güllü Erciyestepe. Comparison of Liquid-Based Cytology and Conventional Pap Smear Concerning Detectability of Cervicovaginal Infectious Agents. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 114-116

Corresponding Author: Işık Kaban, Türkiye
LookUs & Online Makale