ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 445-447 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.55477

A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin

Zeynep Şule Çakar, Gül Karagöz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse Serra Özel, Sinan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Fidan Doğan, Ayten Kadanalı
Department of Infectious Diseases, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Daptomycin is a fermentation product produced by Streptomyces roseosporus, which can act on aerobic and anaerobic gram-positive bacteria in its cyclic form. Daptomycin has activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), glycopeptide-intermediate Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococcus species, penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae, enterococci, vancomycin-resistant bacteria such as Pediococcus, Leuconostoc and Lactobacillus, gram positive anaerobic bacteria including Clostridium difficile, Corynebacterium and Bacillus bacteria and peptostreptococci. The primary toxicity associated with daptomycin is myopathy, which is rare. Muscle pain, muscle weakness and increased creatine kinase (CK) levels (MM isoenzyme) are detected due to myopathy. Paresthesia and reversible paralysis can be observed infrequently. In this article, a case of daptomycin-associated creatine phosphokinase elevation is presented. Clinical signs and symptoms improved with normal CK levels after discontinuation of daptomycin. Myopathy should be kept in mind in case of sudden muscle pain and high CK levels during the treatment with daptomycin.

Keywords: Daptomycin, myopathy; creatine kinase.

Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu

Zeynep Şule Çakar, Gül Karagöz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse Serra Özel, Sinan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Fidan Doğan, Ayten Kadanalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, İstanbul

Daptomisin Streptomyces roseospours fermantasyon yan ürünü olarak elde edilen, siklik yapıda aerop ve anaerop gram pozitif bakterilere etki edebilen geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), glikopeptid antibiyotiklere azalmış duyarlılık gösteren (intermediate) staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok türleri, penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae, enterokoklar, Pediococus, Leuconostoc ve Lactobacillus gibi vankomisine dirençli bakterilere, Clostridium difficile dahil gram pozitif anaerob bakterilere, Corynebacterium ve Bacilluscinsi bakterilere, peptostreptokoklara karşı etkin olduğu bildirilmiştir. Daptomisin kullanımına bağlı gelişen primer toksisite myopatidir. Nadir görülür. Myopatiye bağlı kas ağrısı, kas güçsüzlüğü ve kreatin kinaz (CPK) enziminde (MM izoenzimi) artış saptanır. Parestezi ve geri dönüşümlü olarak paralizi seyrek de olsa görülebilir. Bu yazıda daptomisin ilişkili kreatin fosfokinaz (CK) yüksekliği gelişen bir olgu sunulmuştur. İlacın kesilmesi ve destek tedavi ile klinik kontrol altına alınmış ve takiplerde CK normale gelmiştir. Daptomisin kullanımı esnasında ani gelişen kas ağrısı ve CK yüksekliği durumunda miyopati yan etkisi akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Daptomisin, myopati, kreatin kinaz

Zeynep Şule Çakar, Gül Karagöz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse Serra Özel, Sinan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Fidan Doğan, Ayten Kadanalı. A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 445-447

Corresponding Author: Gül Karagöz, Türkiye
LookUs & Online Makale