ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 361-366 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.55823

Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient

Deniz Turan1, Özlem Doğan1, Yasemin Çağ2, Sebahat Aksaray1, Fatma Özakkaş3, Emre Soysal3
1Departman Of Medical Microbiology Laboratuvary, University Of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Departman Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Istanbul Provincial Health Directorate, Chairman of Public Hospital Services-2, Central Lab Coordinatorship-2, Istanbul

Invasive fungal infections (IFEs) are significant causes of morbidity and mortality, particularly in patients with hematological malignancies and immune deficiency. The fungus Aspergillus is the most commonly detected cause of IFEs in this patient group, although recent studies have reported rare fungi as the causative agent. We present here the case of an 80-year-old male patient who was undergoing remission induction chemotherapy due to acute myeloid leukemia (AML). The patient developed an invasive pulmonary fungal infection caused by the fungus Spiromastix during therapy with liposomal amphotericin B (LAmB) following posaconazole prophylaxis (POS), and was treated successfully with voriconazole (VOR). There have been two studies to date in literature detailing the isolation of the fungus Spiromastix, although this is the first case report from Turkey.

Keywords: Spiromastix spp., invasive pulmonary fungal infection, antifungal therapy

İmmünsüpresif bir hastada Spiromastix cinsi küf mantarı ile gelişen invaziv pulmoner mantar enfeksiyonu

Deniz Turan1, Özlem Doğan1, Yasemin Çağ2, Sebahat Aksaray1, Fatma Özakkaş3, Emre Soysal3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad, İstanbul
3İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı-2, Merkezi Laboratuvar-2, İstanbul

İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE), özellikle hematolojik maligniteli ve immün yetmezliği bulunan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hasta grubunda İFE etkeni olarak en sık Aspergillus cinsi küf mantarları saptanmakla birlikte, son yıllarda nadir rastlanan küflerin de etken olabileceği çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. Bu raporda akut miyeloid lösemi (AML) tanısı ile remisyon indüksiyon kemoterapisi alan 80 yaşında erkek hastada posakonazol (POS) profilaksisini takiben Liposomal Amfoterisin B (LAmB) ile tedavi sırasında, Spiromastix cinsi küf mantarına bağlı gelişen ve vorikonazol (VOR) ile başarılı bir şekilde tedavi edilen invaziv pulmoner fungal enfeksiyon olgusu sunulmaktadır. Günümüze kadar literatürde Spiromastix cinsi küf mantarının etken olarak izole edildiği iki olgu bildirilmiş olup, bizim olgumuzda Türkiye’den bildirilen ilk olgu olma özelliğini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spiromastix spp., invaziv pulmoner fungal enfeksiyon, antifungal tedavi

Deniz Turan, Özlem Doğan, Yasemin Çağ, Sebahat Aksaray, Fatma Özakkaş, Emre Soysal. Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 361-366

Corresponding Author: Deniz Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale