ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Lemmel’s syndrome: A rare cause of abdominal pain and hyperbilirubinemia due to duodenal diverticulum [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 104-106 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.58077

Lemmel’s syndrome: A rare cause of abdominal pain and hyperbilirubinemia due to duodenal diverticulum

Anıl Ergin, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Bülent Kaya, Ender Onur
Department of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Biliary obstruction is most commonly caused by choledocholithiasis and periampullary tumors.Duodenal diverticula is a rare pathology and usually asymptomatic.Obstruction of bile duct due to duodenal diverticula is known as Lemmel’s syndrome.There are difficulties in both diagnosis and traetment.A 84 years old patient was succesfully treated with ERCP in our clinic.The patiet was discussed in this case report

Keywords: Duodenal diverticula, Lemmel’s syndrome, biliary obstruction, ERCP

Lemmel Sendromu: Duodenal Divertiküle Bağlı Karın ağrısı ve Sarılığın Nadir Bir Sebebi

Anıl Ergin, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Bülent Kaya, Ender Onur
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Tıkanma sarılığı en sık koledok taşları ve periampuller bölge tümörlerinden kaynaklanır.Duodenum divertikülleri az rastlanan lezyonlar olup çoğu zaman asemptomatiktir. Duodenal divertiküllerin safra yollarını tıkaması Lemmel sendromu olarak bilinir.Tanı ve tedavisi güçlükler içermektedir. Kliniğimizde ile takip edilen 84 yaşındaki hasta ERCP ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.Bu olgu sunumunda ilgili hasta tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duodenal divertikül, Lemmel sendromu, tıkanma sarılığı, ERCP.

Anıl Ergin, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Bülent Kaya, Ender Onur. Lemmel’s syndrome: A rare cause of abdominal pain and hyperbilirubinemia due to duodenal diverticulum. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 104-106

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale