ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Case of Acute Abdomen: Torsion of Vermiform Appendix [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 97-98 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.60566

A Rare Case of Acute Abdomen: Torsion of Vermiform Appendix

Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Mehmet Arpacık, Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız
Department of Pediatric Surgery, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Diseases of the appendix are the most common causes of an acute abdomen. Among them, torsion of the vermiform appendix is a rare disorder. Clinical manifestations of torsioned appendix vermiformis are indistinguishable from acute appendicitis and it is usually diagnosed during the operation. Primary and secondary torsion are recognized in the appendiceal torsion. Torsion of the appendix may occur at any age, but it is less common in children in the literature. Here, we report a case of secondary torsion of the vermiform appendix with fecalith impaction and review the literature on appendiceal torsion.

Keywords: Appendix vermiformis torsion, acute abdomen; appendix disease.

Nadir bir Akut Batın Nedeni: Apendiks Vermiformis Torsiyonu

Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Mehmet Arpacık, Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Apendiks hastalıkları akut batının en sık karşılaşılan nedenleridir. Bunların arasında apendiks vermiformis torsiyonu nadiren görülür.Apendiks torsiyonunun klinik bulguları akut apandisitten ayırt edilemez ve genellikle tanısı operasyon esnasında konulur. Apendiks torsiyonu, primer ve sekonder torsiyon olarak tanımlanmıştır. Apendiks torsiyonu her yaşta görülebilir ancak literatürde çocuklarda daha az görülmektedir. Biz burada fekalite bağlı sekonder apendiks vermiformis torsiyonu olgusunu sunduk ve apendiks torsiyonu ile ilgili literatürü gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: apendiks vermiformis torsiyonu, akut batın, apendiks hastalıkları

Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Mehmet Arpacık, Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız. A Rare Case of Acute Abdomen: Torsion of Vermiform Appendix. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 97-98

Corresponding Author: Ceyhan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale