ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intravenous Lipid Emulsion Therapy in a Case of Multiple Drug Intoxication: Case Report* [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 168-172 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.72691

Intravenous Lipid Emulsion Therapy in a Case of Multiple Drug Intoxication: Case Report*

Volkan Hancı1, Serhan Bülent Yurtlu1, Ufuk Elmas2, Işıl Özkoçak Turan3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ataturk Hospital, Zonguldak, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Saglik Bilimleri University, Ankara, Turkey

Intake of cardiovascular drugs is frequently observed among the patients brought to emergency departments with an intoxication clinic. In those patients who are treated for intoxication, actual therapy is mainly supportive in most of the cases if there isn’t any special antidote for the agent. This case report is about a patient who intended to commit suicide with oral intake of metoprolol, perindopril, atorvastati and isosorbide monohydrate. Upon worsening of her general condition in spite of supportive therapy, she was given intravenous lipid therapy. In this manuscript, application of intravenous lipid therapy is presented in a patient who intended to commit suicide, She was unresponsive to supportive therapy after ingestion of multiple cardiovascular drugs including metoprolol, perindopril, isosorbide monohydrate and atorvastatin.

Keywords: Intravenous lipid, intoxication; isosorbide monohydrate; metoprolol; perindopril.

Çoklu İlaç İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Emülsiyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)

Volkan Hancı1, Serhan Bülent Yurtlu1, Ufuk Elmas2, Işıl Özkoçak Turan3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Prof. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği, Uzm. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Prof. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)

İntoksikasyon tablosuyla acil servislere getirilen hastalar arasında, kardiyovasküler ilaçların alınımına sık rastlanır. İntoksikasyon nedeniyle tedavi altına alınan hastalarda ajana özel spesifik bir antidot mevcut değilse, güncel tedavi çoğunlukla destek tedavisi şeklinde olmaktadır.
Bu yazıda özkıyım amacıyla metoprolol, perindopril, isosorbid monohidrat ve atorvastatin içeren çoklu kardiyovasküler ilaç alımı sonrası destek tedavisine cevap vermeyen bir hastada uygulanan intravenöz lipid tedavisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: intravenöz lipid, metoprolol, perindopril, isosorbid monohidrat, intoksikasyon

Volkan Hancı, Serhan Bülent Yurtlu, Ufuk Elmas, Işıl Özkoçak Turan. Intravenous Lipid Emulsion Therapy in a Case of Multiple Drug Intoxication: Case Report*. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 168-172

Corresponding Author: Volkan Hancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale