ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Varicella Complicated by Preseptal Cellulitis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 162-164 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.77487

A Case of Varicella Complicated by Preseptal Cellulitis

Hatice Dülek1, Şule Nurşah Ayata2, Narin Akıcı3, Çiğdem Sağ3, Zehra Esra Önal3, Çağatay Nuhoğlu3
1Department of Family Medicine, Bilecik Golpazarı Goverment Hospital, Bilecik, Turkey
2Department of Family Medicine, Health Sciences University Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Health Sciences University Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Chickenpox is a contagious, but typically mild, childhood illness characterized by an itchy rash. It is caused by the varicella zoster virus, which can provide the basis for a secondary bacterial infection. In this report, the case of a 6-year-old boy with preseptal cellulitis as a complication of varicella is presented to emphasize the fact that the illness may lead to severe complications that may require hospitalization.

Keywords: Complication, preseptal cellulitis, varicella.

Preseptal Sellülitle Komplike Olan Suçiçeği Olgusu

Hatice Dülek1, Şule Nurşah Ayata2, Narin Akıcı3, Çiğdem Sağ3, Zehra Esra Önal3, Çağatay Nuhoğlu3
1Bilecik Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Bilecik
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Istanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Istanbul

Suçiçeği, Varisella zoster virusunun sebep olduğu genellikle hafif seyirli, çok bulaşıcı, papüloveziküler döküntülü bir çocukluk çağı hastalığıdır. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu olgu, suçiçeği aşısı yapılmayan ve preseptal sellülit komplikasyonu meydana gelen altı yaşında erkek çocukta, hastalığın hastane yatışını gerektirecek ölçüde ağır komplikasyonlara yol açabileceği gerçeğini vurgulamak üzere sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, preseptal sellülit, suçiçeği

Hatice Dülek, Şule Nurşah Ayata, Narin Akıcı, Çiğdem Sağ, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu. A Case of Varicella Complicated by Preseptal Cellulitis. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 162-164

Corresponding Author: Hatice Dülek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale