ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An ABPA Case with an Initial Diagnosis and Treatment of Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 299-303 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.83792

An ABPA Case with an Initial Diagnosis and Treatment of Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis

Şeyma Özden1, Arzu Deniz2, Naciye Mutlu2, Hüseyin Cem Tigin2, Murat Kıyık2
1Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) is a hypersensitive reaction to a fungus known as Aspergillus fumigatus. The differential diagnosis for ABPA is generally not considered before diagnosis and treatment of smear-negative pulmonary tuberculosis. In this study, we present an example case and aim to remind of ABPA. A patient with a history of asthma had increasingly developed shortness of breath and wheezing during asthma treatment. The patient was initially diagnosed with pneumonia based on pulmonary infiltration findings on PA x-ray. Antibiotherapy did not relieve the symptoms, and acid-fast bacteria (AFB) culture was negative. Upon detection of a progression of pulmonary infiltration on the second PA x-ray image, following the antibiotherapy, tree-in-bud (TIB) opacities and cavitary lesion were observed on computed tomography (CT) of the thorax and the patient was clinically and radiologically diagnosed with tuberculosis. Due to not observing any relief of symptoms after tuberculosis treatment and earlier findings, such as high level of total immunoglobulin E (IgE), presence of peripheral eosinophilia, diagnosis of central bronchiectasis on thorax CT image, positive Aspergillus skin test results and history of asthma, allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) was considered and verified by cytologic examination of specimens obtained through fiberoptic bronchoscopy (FOB).

Keywords: Allergic bronchopulmonary aspergillosis, asthma; pulmonary tuberculosis.

Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu

Şeyma Özden1, Arzu Deniz2, Naciye Mutlu2, Hüseyin Cem Tigin2, Murat Kıyık2
1Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), Aspergillus fumigatus antijenlerine karşı oluşan bir hipersenitivite reaksiyonudur. Yayma negatif akciğer tüberkülozu tanısı koyup tüberküloz tedavisi başlamadan önce ayırıcı tanıda çoğu zaman gözden kaçabilmektedir. Bu olgu çalısmasında benzer bir durum örneklendirilmiş ve ABPA tanısının erken aşamalarda dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Astım öyküsü olan hastanın astım tedavisi altında giderek artan nefes darlığı ve hırıltılı solunum şikayetleri nedeni ile hastaneye başvurusu olmuştur. PA akciğer grafisinde pulmoner infiltrasyonlar saptanan hasta öncelikle pnömoni olarak kabul edilmiş, antibiyoterapiye rağmen şikayetlerinde gerileme olmamıştır. Balgam ARB sonuçları negatif gözlemlenmiştir. Antibiyoterapi sonrası PA akciğer grafide progresyon saptanan hastaya toraks bilgisayarlı tomografi (BT) cekilmiş ve tomurcuklanan ağaç manzarası ile kaviter lezyon saptanmıştır. Bunun üzerine hastaya klinik ve radyolojik olarak tüberküloz tedavisi başlanmıştır. Tüberküloz tedavisi ile şikayetlerinde gerileme olmayan hastanın tüm tetkikleri yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde total IgE yüksekliği, periferik eozinifili varlığı, toraks BT’de santral bronşektazi, Aspergillus deri testinin pozitif olması ve hastanın astım tanısının olması sebebiyle ABPA düşünülmüş ve hastaya fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapılmıştır. FOB ile alınan örneğin sitolojik incelemesi ABPA tanısını doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Alerjik bronkopulmoner aspergillozis, astım, akciğer tüberkülozu

Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık. An ABPA Case with an Initial Diagnosis and Treatment of Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 299-303

Corresponding Author: Şeyma Özden, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale