ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Right-Side Infective Endocarditis Mimicking A Ventricular Myxoma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 98-100

Right-Side Infective Endocarditis Mimicking A Ventricular Myxoma

Ali Acar1, Vedat Turhan1, Yılmaz Cingözbay2, Ahmet Turan Yılmaz3, Mehmet Çoban1, Mehmet Uzun2, Bilal Kaan İnan3, Oral Öncül1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi

A 39 years old man was admitted with recurrent high fever, lost of appetite and weakness for three months. He had no history of congenital heart defect, intravenous drug use or central venous line insertion. Transesophageal echocardiographic examination established a right ventricular mass sized 32x13 mm that localized to apex and showed first degree pulmonary insufficiency. Diagnosis of cardiac myxoma was made and than mass was removed by surgically. Pathologic examination of the mass revealed suppurative inflammation that involving endocardium and myocardium with no evidence of myxoma. In addition Staphylococcus epidermidis was obtained repeatedly blood cultures. A diagnosis infective endocarditis was made on the basis of histopathologic findings and positive blood culture results. The patient was treated successfully by antimicrobial treatment (vancomycin plus gentamycin plus for 6 weeks) with surgery.

Keywords: Endocarditis, myxoma, echocardiography.

Ventriküler Miksomayı Taklit Eden Sağ Kalp Enfektif Endokarditi

Ali Acar1, Vedat Turhan1, Yılmaz Cingözbay2, Ahmet Turan Yılmaz3, Mehmet Çoban1, Mehmet Uzun2, Bilal Kaan İnan3, Oral Öncül1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi

Otuz dokuz yaşındaki erkek hasta üç aydır tekrarlayan yüksek ateş, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri nedeniyle hastanemize yatırıldı. Tıbbi özgeçmişinde konjenital kalp hastalığı, intravenöz madde bağımlılığı veya damar içi girişim gibi bir risk faktörü yoktu. Transözafagial ekokardiografide sağ ventrikül apeksinde lokalize 32x13 mm boyutlarında kitle ve birinci derecede pulmoner yetmezlik saptandı. Kardiyak miksoma tanısı konularak kitle cerrahi olarak çıkarıldı. Kitlenin patolojik incelemesinde endokardiyum ve miyokardiyumu tutan süpüratif inflamasyon bulguları saptandı buna karşın miksoma ile ilişkili patolojik bulguya rastlanmadı. Tekrarlayan kan kültürlerinde Staphylococcus epidermidis izole edildi. Histopatolojik ve kan kültürü pozitifliği sonuçlarıyla enfektif endokardit tanısı konuldu. Hasta cerrahi ve antimikrobiyal (vankomisin ve gentamisin) kombinasyonuyla başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Endokardit, miksoma, ekokardiyografi.

Ali Acar, Vedat Turhan, Yılmaz Cingözbay, Ahmet Turan Yılmaz, Mehmet Çoban, Mehmet Uzun, Bilal Kaan İnan, Oral Öncül. Right-Side Infective Endocarditis Mimicking A Ventricular Myxoma. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 98-100

Corresponding Author: Ali Acar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale