ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-91328 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.91328

A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma

Serkan Gönültaş1, Ersin Gökmen1, Gökhan Yazıcı1, Oktay Özman1, Sibel Bektaş2, Serdar Aykan3, Burak Arslan1
1Gaziosmanpasa Training & Research Hospital, Urology Department, Istanbul, Turkey
2Gaziosmanpasa Training & Research Hospital, Pathology Department, Istanbul, Turkey
3Haydarpaşa Numune Training & Research Hospital, Urology Department, Istanbul, Turkey

Mucinous tubular and spindle cell carcinoma is a rare renal tumor. The first trip was described in 1998. It has been reported in the literature as single or small case series. This tumor with good prognosis is usually low grade. We present another case of this rare unusual entity with its clinocopathological features

Keywords: Mucinous tubular carsinoma, spindle cell carcinoma, low grade, rare renal tumor

Nadir Böbrek Tümörü: Musinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinom

Serkan Gönültaş1, Ersin Gökmen1, Gökhan Yazıcı1, Oktay Özman1, Sibel Bektaş2, Serdar Aykan3, Burak Arslan1
1Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ürolojı Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ürolojı Kliniği, İstanbul, Türkiye

Musinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom nadir görülen bir böbrek tümörüdür. İlk olarak 1998'de tanımlanmıştır. Literatürde vaka sunumu veya küçük vaka serisi olarak raporlanmıştır. İyi prognozlu olan bu böbrek tümörü genellikle düşük derecelidir. Bu makalede nadir görülen bu vakayı klinik ve histopatolojik özellikleri ile sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Musinöz tübüler karsinom, İğsi hücreli karsinom, düşük dereceli, nadir böbrek tümörüCorresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
LookUs & Online Makale