ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gastric Signet-Ring Cell Lymphome: A Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 136-138

Gastric Signet-Ring Cell Lymphome: A Case Report

Ayşe Nur İhvan, Murat Hakan Karabulut, Gözde Kır, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Signet ring cell morphology is associated with classical adenocarcinoma. This morphologic pattern is a rare variant of Non-Hodgkin lymphoma, more defined in follicular lymphoma. Frequently seen in B cell follicular lymphomas, also in T cell lymphomas. Two gastric lymphoma cases with signet ring cell morphologic appearance were discussed according to the literatüre. The first case; 68 year old female patient pain in the left half of the periumblical region and constipation. Tumor markers (CA 125, CA 19 9, C 15 3, carcinoembryonic antigen (CEA)) were normal and she was made endoscopy prediagnosis by gastritis. The second patient, 64 years old male patient was admitted to our hospital with complaints of dyspepsia. At the lower end of the esophagus and cardia mass lesion is described by endoscopy. Both cases, considered H & E, histochemical and immunohistochemical staining and in the light of clinical information “high grade diffuse large B-cell lymphoma” was diagnosed.

Keywords: Gastric, signet-ring cell, lymphoma

Gastrik Taşlı Yüzük Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

Ayşe Nur İhvan, Murat Hakan Karabulut, Gözde Kır, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Taşlı yüzük hücreli morfoloji klasik olarak adenokarsinom ile ilişkilidir. Non-Hodgkin lenfoma’nın ise nadir görülen bir varyantı olup, daha çok foliküler lenfomanın morfolojik bir paterni olarak tanımlanmıştır. Sıklıkla b hücreli foliküler lenfoma’nın bir varyantı olarak görülebilirken, t hücreli lenfomalarda da bu morfoloji olabilir1,3,6. Taşlı yüzük hücreli morfolojik görünüme sahip iki gastrik lenfoma olgusu literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. İlk olgu; periumblikal bölge sol yarısında ağrı ve kabızlık şikayetleri olan 68 yaşında bayan hastadır. Tümör işaretleyicileri (CA 125, CA 19 9, CA 15 3,karsinoembriyonik antijen (CEA)) normal olan hastaya gastrit ön tanısıyla endoskopi yapılmıştır. İkinci olgu; 64 yaşında erkek hasta olup, hastanemize dispepsi yakınması ile başvurmuştur. Yapılan endoskopide özofagus alt uçta ve kardia da malign görünümlü kitlesel lezyon tariflenmiştir. Her iki vaka H&E, histokimyasal ve immünohistokimyasal boyamalar ve klinik bilgiler ışığında değerlendirildiğinde “high grade diffüz büyük b hücreli lenfoma” tanısı almıştır.

Anahtar Kelimeler: gastrik, taşlı yüzük, hücreli lenfoma

Ayşe Nur İhvan, Murat Hakan Karabulut, Gözde Kır, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal. Gastric Signet-Ring Cell Lymphome: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 136-138

Corresponding Author: Ayşe Nur İhvan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale