ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intrathoracic Kidney with Diaphragmatic Eventration: A Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-93653 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.93653

Intrathoracic Kidney with Diaphragmatic Eventration: A Case Report

Şahin Paşalı1, Mehmet Dinek2, Rıdvan Özbek2, İbrahim Erol3
1University of Kastamonu, Kastamonu Training and Research Hospital, Department of Urology, Kastamonu
2Kastamonu Training and Research Hospital, Department of Urology, Kastamonu
3Aksaray Training And Research Hospital, Department Of Urology, Aksaray

Intrathoracic ectopic kidney is the rarest form of ectopic kidneys. Intrathoracic kidneys do not seem to be associated with an increased risk of complications, such as renal stone formation, infection, or reduced renal function and most cases are asymptomatic. It should be kept in mind when renal tissue cannot be observed in the renal fossa or pelvic area in ultrasonography. Asymptomatic cases with eventration usually do not require any surgical intervention and follow-up is appropriate. We aimed to present a case of an intrathoracic kidney with diaphragm eventration, diagnosed by imaging performed in a patient presenting with bilateral flank pain.

Keywords: Diaphragm Eventration, Renal ectopia, Rare Disease, Asymptomatic Condition

Diyafragma Evantrasyonu ile İntratorasik Böbrek Birlikteliği: Olgu Sunumu

Şahin Paşalı1, Mehmet Dinek2, Rıdvan Özbek2, İbrahim Erol3
1Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kastamonu
2Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kastamonu
3Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Aksaray

İntratorasik ektopik böbrek, ektopik böbreklerin en nadir şeklidir. İntratorasik böbrekler, böbrek taşı oluşumu, enfeksiyon veya azalmış böbrek fonksiyonu gibi artan komplikasyon riski ile ilişkili görünmemektedir ve çoğu vaka asemptomatiktir. Ultrasonografide renal fossa veya pelvik bölgede renal doku gözlenemediğinde akılda tutulmalıdır. Evantrasyonu olan asemptomatik olgular genellikle herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmez ve takip uygundur. Bilateral yan ağrısı ile başvuran bir hastada yapılan görüntüleme ile tanı konan, diyafram evantrasyonlu intratorasik böbrek olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma Eventrasyonu, Renal Ektopi, Nadir Hastalık, Asemptomatik DurumCorresponding Author: Rıdvan Özbek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale