ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Diagnostic Value of Transcranial Sonography in Patients with Restless Legs Syndrome; Preliminary Results [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 80-83

Diagnostic Value of Transcranial Sonography in Patients with Restless Legs Syndrome; Preliminary Results

Emir Şilit1, M. Cem Dönmez2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Yozgat

Restless legs syndrome (RLS) is a chronic disorder characterized by abnormal sensations in the legs. Pathophysiological mechanism of the syndrome has not been explained clearly, yet. Some researchers reported the morphological changes in brainstem of RLS patients, by transcranial ultrasonography (TCS). In this study we aimed to investigate whether TCS findings (specially decreased SN echogenicity) can be used as a diagnostic criteria for RLS. We studied, 18 RLS patients and 18 healty controls with TCS. We measured the echogenic areas reflected the SN location at brainstem planimetrically, and used the results for further analyses. If, sum of the echogenic areas on both sides of the brainstem was ≤0.20 cm2, it was defined as SN hypoechogenicity. We found that, SN hypoechogenicity was more prevalent in RLS patients than in healty controls (77 % and 16 %, respectively). Results showed good sensitivity (77,7%), specificity (83,3%) and diagnostic accuracy (80,5%). There were no correlation between SN hypoechogenicity and the duration of disease or the age of patients. Further studies are needed with large patient groups but according to our preliminary results it seems that TCS can be used as an additional diagnostic criteria for RLS patients.

Keywords: Transcranial sonography, restless legs syndrome, substantia nigra.

Huzursuz Bacak Sendromlu Hastalarda Transkranial Ultrasonografinin Tanıdaki Yeri; İlk Sonuçlarımız

Emir Şilit1, M. Cem Dönmez2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Yozgat

Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacaklarda anormal duyular olarak tanımlanan kronik bir rahatsızlıktır. Hastalığın, fizyopatolojik mekanizması henüz yeterince açıklanamamıştır. Bazı araştırmacılar, transkranial ultrasonografide (TKUS) beyin sapında bir takım yapısal değişiklikler tanımlamıştır. Biz bu çalışmada, TKUS’de özellikle substantia nigra (SN)’da daha önce de tanımlanmış olan hipoekojenitenin, HBS’lu hastalarda tanı kriteri olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak istedik. Bu amaçla 18 HBS’lu hasta ve 18 sağlıklı kontrol grubuna TKUS incelemesi yaptık. İncelemede beyin sapında SN lokalizasyonuna uyumlu ekojenik bölge alanını manuel olarak ölçtük. Bilateral ekojenik bölgenin toplam alanı <0.20 cm2 ve altında ise bu durumu SN hipoekojenitesi olarak tanımladık. HBS’lu hastalarda kontrol grubuna göre daha yaygın olan SN hipoekojenitesinin (sırasıyla, %77 ve %16), duyarlılığını %77,7, özgüllüğünü %83,3, positif kestirim değerini % 82,3, doğruluk oranını %80,5 bulduk. Hastalık süreci ve hasta yaşı ile bulgularımız arasında korelasyon saptamadık. Elbette daha geniş gruplarla ve parametrelerle ileri çalışmalara ihtiyaç var ancak biz bu ön çalışma bulgularımıza göre TKUS’nin HBS tanısında ek tanı kriteri olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu (HBS), transkranial ultrasonografi (TKUS), substansia nigra.

Emir Şilit, M. Cem Dönmez. Diagnostic Value of Transcranial Sonography in Patients with Restless Legs Syndrome; Preliminary Results. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 80-83

Corresponding Author: Emir Şilit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale