ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anesthesia Management of a Case with Melas Syndrome [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 197-200

Anesthesia Management of a Case with Melas Syndrome

Derya Arslan Yurtlu1, Murat Aksun, Bedriye Özdikiciler, Uğur Özgürbüz, Pınar Ayvat, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya

MELAS syndrome is a disease which delevops as a result of point mutation on mitochondrial level and characterized with mitochondrial
myopathy, lactic acidosis and stroke like episodes. Surgical and anesthesia procedures on MELAS syndrome diagnosed patients exhibites special features since these patients present tendency towards clinical situations such as hypothermia, metabolic acidosis and malign hyperthermia. Syndrome frequently co-exists with diabetes mellitus and cardiac conduction anomalies and this makes the situation more complicated. In this paper, anesthesia management for elective thyroidectomy operation in a MELAS syndrome case with co-existing diabetes mellitus, hypertrophic cardiomyopathy diagnoses is presented and anesthetic approach is discussed.

Keywords: MELAS Syndrome, general anesthesial, lactic acidosis

Melas Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

Derya Arslan Yurtlu1, Murat Aksun, Bedriye Özdikiciler, Uğur Özgürbüz, Pınar Ayvat, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya

MELAS sendromu mitokondrial miyopati, ensefalopati, laktik asidoz ve stroke benzeri epizodlarla karakterize olan mitokondriyal
düzeyde nokta mutasyonu sonucunda gelişen bir hastalıktır. MELAS sendromu tanısı olan hastalarda cerrahi ve anestezi uygulamaları
hastaların hipotermi, metabolik asidoz ve malign hipertermi gibi klinik durumlara yatkın olmaları nedeniyle özellik oluşturur. Sendromun tablosuna sıklıkla diyabetus mellitus ve kardiyak iletim anomalileri eşlik eder ve durumu daha da karmaşık hale getirir. Bu yazıda elektif tiroidektomi operasyonu geçiren ve diyabetus mellitus, hipertrofik kardiyomiyopati tanılarının eşlik ettiği MELAS sendromlu bir olguda anestezi yönetimi sunulmuş ve anestezik yaklaşım tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: MELAS sendromu, genel anestezi, laktik asidoz

Derya Arslan Yurtlu, Murat Aksun, Bedriye Özdikiciler, Uğur Özgürbüz, Pınar Ayvat, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya. Anesthesia Management of a Case with Melas Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 197-200

Corresponding Author: Derya Arslan Yurtlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale