ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

* Haydarpaşa Numune Medical Journal (Önceki adı: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi) SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayın organıdır ve yılda 4 kez olmak üzere üç ayda bir yayımlanmaktadır.

* 2018 yılından itibaren dergimiz tam metin İngilizce dilinde yayınlanacaktır. İngilizce yazılmış ve gönderilmiş olan makalelerin işlemi daha hızlı ilerlemektedir.

* Yazılar tıbbın bütün dallarını kapsar. Deneysel ve Klinik araştırmalar, olgu sunumu, derleme yazılar ve daha once yayımlanmış yazılarla ilgili eleştiri veya katkı mektupları, Türkçe ve İngilizce olarak yayın için kabul edilir.

* Yazılar tıbbın bütün dallarını kapsar. Deneysel ve Klinik araştırmalar, olgu sunumu, derleme yazılar ve daha once yayımlanmış yazılarla ilgili eleştiri veya katkı mektupları, Türkçe ve İngilizce olarak yayın için kabul edilir.

* Gönderilen yazılar hakem-değerlendirme (peer-review) sistemine göre incelenir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri verilmez. Yazılarda ileri sürülen düşüncelerden yazarları sorumludur. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları içim ayrı ayrı etik kurul onayı alınmalı ve belgelendirilmelidir.

* HNH yalnızca resmi web sitesi üzerinden çevrim içi gönderimleri kabul eder (lütfen bağlantıya tıklayın:  https://www.journalagent.com/hnhjournal/); posta ile gönderilen basılı makaleleri reddeder. Tüm makaleler, yukarıda verilen web sitesinin ana sayfasında yer alan "çevrim içi makale gönderimi" simgesine tıklanarak Journal Agent isimli çevrimiçi gönderim sistemi üzerinden gönderilir. Bu sistem her bir adımda yönergeler sunmaktadır, ancak daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

öNEMLİ NOT: Sorumlu yazar makaleyi göndermeden önce tüm yazarlar ORCİD kimlik numarası edinmeli ve bu numarayı sorumlu yazara iletmelidir.

* Gönderilen yazılar dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır, aksi durumda düzeltilmek üzere geri yollanır ve yayımı gecikir.

* Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayım için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulması nedeniyle yazıların özet kitapçıklarda 200 kelimeyi geçmeyen biçimde yer almış olması bu kuralın dışındadır, ancak bu durumda bildirinin yeri ve tarihi belirtilmelidir. Makaleler, yukarıda belirtilen koşulları yerine getirildiğini de bildiren ve tüm yazarlarca imzalanmış bir mektup eşliğinde gönderilmelidir.

* Yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar A4 (210x297mm) kagıdın tek yüzüne, çift aralıkla, her iki kenarda da en az 2.5 cm boşluk kalacak şekilde daktilo (veya bilgisayar yazıcısı) ile yazılmalıdır. Gönderilen materyal, yazı, şekil, tablo ve resimlerin hepsi üç takım halinde yollanmalıdır. Orijinal yazıları tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere 15 daktilo sayfasından uzun olmaması gereklidir. Metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” yazı biçimi kullanılmalıdır.

*Orijinal makale düzeni aşağıdaki gibi olmalıdır:

Başlık sayfası: Yazının başlığı, yazarları kısaltmasız olarak adları ve araştırmanın yapıldığı kurum.

özet: Yapılan çalışmanın içeriğine göre en az 50, en fazla 200 kelime.

İngilizce başlık ve özet: Türkçe başlık ve özetin tam karşılığı olmalıdır.

Metin: Giriş, Gereç ve Yöntem (veya Hastalar ve Yöntem), Bulgular, Tartışma, Teşekkürler, Kaynaklar. Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralanmalıdır. Altı veya daha az yazarlı kaynaklarda tüm yazarların soyadı ve adlarının baş harfleri verilir, altıdan fazla yazarlılarda ise ilk 6 yazarın soyadı ve adlarının baş harflerine et al. (ve ark.) eklenir. Yazının başlığı, yayımlandığı derginin adı (Index Medicus kısaltmalarına uygun olarak), cilt ve ilk ve son sayfa numarası ve yayım yılı yazılır. Kaynak yazımında gereksiz noktalama işaretleri kullanılmamalı, aşagıdaki örneklere tam olarak uyulmalıdır.

örnek 1: Mufti GR, Shah PJR, Parkinson MC, Riddle PR. Diagnosis of clinically occult bladder cancer by in vivo staining with methylene blue. Br J Ural 1990;65:173-5.

Kitap bölümü: Henick DK, Kennedy DW. Fungal sinusitis. In: Stankiewicz JA, editor. Advanced endoscopic sinus surgery. St Louis: Mosby; 1995. p. 69-80.

Yazar sayfası: Tum yazarların unvanları, görevleri, görev yerleri ve yazışmalardan sorumlu yazarın adresi, telefonu, e-mail ve faksı belirtilir.

Tablolar: Her biri ayrı sayfaya yapılmalı metine göre numaralanmış olmalıdır. Her tablonun mutlaka bir başlığı bulunmalı ve metin tekrarı olmamalıdır.

Şekiller: Her bir şekil, en az 9×13 cm boyutlarında, 300 dpi veya daha yüksek çözünürlükte ve "jpeg" formatında ayrı bir dijital dosya şeklinde hazırlanmalıdır.

* Olgu sunumları 5 Word sayfasını, geçmemelidir. Bunlarda yazı düzeni başlık sayfası ve özetler sonrasında: Giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar şeklindedir. Olgu sunumlarında fazla sayıda şekil, fotoğraf ve kaynak kullanılmasından kaçınılmalıdır.

* Kısaltmalar ilk kullandıkları yerde parantez içinde açık olarak tanımlanmalı, başlıkta ve çok gerekli değilse özette kısaltma kullanılmamalıdır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale