ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Haydarpaşa Numune Medical Journal (Önceki adı: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bilimsel açık erişimli yayın organıdır (içeriğe www.hnhtipdergisi.com web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir). Her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında dört sayı yayımlanmaktadır Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir, dergi 2018 yılından itibaren İngilizce tam metin olarak yayınlanmaktadır

Derginin amacı, tüm tıbbi dallarda yürütülen üst seviyedeki klinik ve deneysel çalışmaları, en son araştırma bulgularını içeren incelemeleri, nadir ve olguları içeren sunumları ve editöre mektupları yayınlamaktır.

Dergide makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için dış veya iç bağımsız hakemlerle çift-kör hakemli değerlendirme yapılmaktadır.

Derginin hedef kitlesi, tüm tıp branşlarında, akademisyenler ve ilgili sağlık alanlarında profesyonellerdir.

Derginin yayın politikası ve süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerini takip eder.

HNH, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizininde indekslenmektedir. Bu dergi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından finanse edilmektedir.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, derginin adı ve markası ile tüm içeriğin telif hakkı sahibidir. İçeriğin herhangi bir kısmı sadece dergiye referans verilerek (atıf yapılarak) kullanılabilir.

Diğer tüm kullanımlar için izinler derginin yazı işlerinden alınmalıdır.

Editör: Dr. Çağatay Nuhoğlu
Adres: Adres: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Tıbbiye Caddesi, No: 23 Selimiye Üsküdar 34668 İstanbul 
Tel: +90 216 542 32 32 / 1952
E-mail: [email protected]

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale