ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Şef Editör

Dr. Aytekin Kaymakcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Editörler

Dr. Mustafa Efendioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Memet Taşkın Egici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
Dr. Kadir Kayataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Çağatay Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Dr. Fisun Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Yayın Kurulu

Dr. Sagynbu Abduvalieva
National Birth and Childhood Center, Head of Newborn and Premature Babies (infants) Pathology Department
Dr. Dilorom Ahmedova
Head of the National Research Center for Specialized Child Health and Diseases
Dr. Nurettin Aka
Kırklareli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kırklareli
Dr. Ali Aktekin
Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Giresun
Dr. Mehtap Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Ahmet Rüknettin Aslan
Kırklareli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Üroloji Anabilim Dalı, Kırklareli
Dr. Hasan Bombacı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Syed Mulazim Hussain Bukhari
Department of Pathology, University of Lahore, Pakistan
Dr. Pelin Cengiz
University of Wisconsin-Madison, Department of Pediatrics, Division of Critical Care Medicine, USA
Dr. Ayşenur Cerrah Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Arif Tarkan Çalışaneller
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Şahin Çolak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
Dr. Aziza Djurabekova, MD
Head of Neurology Department of Samarkand State Medical Institute, Vice-Chief Doctor of 1-nd Clinic of Samarkand State Medical Institute
Dr. Ender Dulundu
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Thomas Ebner, MD
Klinik Embriyoloji, Kepler Universitätsklinikum, Avusturya
Dr. Mustafa Efendioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Memet Taşkın Egici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
Dr. Osman Ekinci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Dr. İlhan Elmacı
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Mehmet Erbakan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Maltepe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Ababilim Dalı, İstanbul
Dr. Ufuk Erginoglu
Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Klinik Araştırma Merkezi, ABD
Dr. Serpil Erol
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Aynur Feyzioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
Dr. Duygu Geler Külcü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Fatih Göktay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Barış Güngör
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Fatih Güzelbulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Seyhan Hıdıroğlu
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. V. Melih Kara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Tolga Katmer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Kadir Kayataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Mevlüt Sait Keleş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İstanbul
Borut Kovacic, MD
Klinik Embriyoloji, Üniversite Tıp Merkezi Maribor, Slovenya
Dr. Eyüp Veli Küçük
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Emel Lüleci
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Sanoyeva Matlyuba, DSc
Taşkent Tıp Akademisi, Nöroloji ve Tıbbi Psikoloji Anabilim Dalı, Özbekistan
Dr. Cemile Handan Mısırlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Melike Nebioğlu Yıldız
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Dr. Mutlu Niyazoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Çağatay Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Dr. Melike Betül Öğütmen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Kamil Özdil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Asu Özgültekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Metin İshak Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Gulnora Rakhimbaeva
Tashkent Medical Academy, Department of Neurology, Uzbekistan; President of Movement Disease Society of Uzbekistan
Dr. Murat Sargın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Rabia Gönül Sezer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Dr. Ali İhsan Taşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Sebahat Uyanık Aksaray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Fügen Varder Aker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Fisun Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Dr. Meryem Günay Yalçıner Gürleyik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Attila Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Hatice Elvin Yıldız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Sema Zer Toros
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale