ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Şef Editör

Prof. Dr. Aytekin Kaymakcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Editör

Prof. Dr. Seniha Şenbayrak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Fisun Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Mustafa Efendioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Memet Taşkın Egici
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Eray Metin Güler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

Biyoistatistik Editörü

Dr. (Öğr. Gör.) Selman Aktaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul

Yayın Kurulu

Dr. Sagynbu Abduvalieva
National Birth and Childhood Center, Head of Newborn and Premature Babies (infants) Pathology Department
Dr. Dilorom Ahmedova
Head of the National Research Center for Specialized Child Health and Diseases
Dr. Nurettin Aka
Kırklareli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kırklareli
Dr. Ali Aktekin
Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Giresun
Doç. Dr. Serhat Aras
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, İstanbul
Dr. Mehtap Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Ahmet Rüknettin Aslan
Kırklareli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Üroloji Anabilim Dalı, Kırklareli
Dr. Aysegul Gungor Aydin
Rutgers Üniversitesi, Psikoloji Davranışsal Ve Sistemler Sinir Bilimi Bölümü, New Jersey, ABD
Dr. Hasan Bombacı
Yeditepe Üniversite Hastanesi, İstanbul
Dr. Syed Mulazim Hussain Bukhari
Department of Pathology, University of Lahore, Pakistan
Prof. Dr. Başer Cander
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Pelin Cengiz
University of Wisconsin-Madison, Department of Pediatrics, Division of Critical Care Medicine, USA
Dr. Ayşenur Cerrah Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Prof. Dr. İlhan Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
Dr. Şahin Çolak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
Dr. Aziza Djurabekova, MD
Head of Neurology Department of Samarkand State Medical Institute, Vice-Chief Doctor of 1-nd Clinic of Samarkand State Medical Institute
Dr. Ender Dulundu
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Thomas Ebner, MD
Klinik Embriyoloji, Kepler Universitätsklinikum, Avusturya
Dr. Mustafa Efendioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Memet Taşkın Egici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
Dr. Osman Ekinci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Dr. İlhan Elmacı
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Mehmet Erbakan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Maltepe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Ababilim Dalı, İstanbul
Dr. Ufuk Erginoglu
Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Klinik Araştırma Merkezi, ABD
Dr. Serpil Erol
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Aynur Feyzioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
Dr. Duygu Geler Külcü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Barış Güngör
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Prof. Dr. Şirin Güven
Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Fatih Güzelbulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Aysegul Gorur
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi, Teksas, ABD
Dr. Seyhan Hıdıroğlu
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Tolga Katmer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Kadir Kayataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Mevlüt Sait Keleş
Üsküdar Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Pinar Kemanli
Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Bethesda, ABD
Dr. Borut Kovacic
Klinik Embriyoloji, Üniversite Tıp Merkezi Maribor, Slovenya
Dr. Eyüp Veli Küçük
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Emel Lüleci
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Sanoyeva Matlyuba, DSc
Taşkent Tıp Akademisi, Nöroloji ve Tıbbi Psikoloji Anabilim Dalı, Özbekistan
Dr. Cemile Handan Mısırlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Melike Nebioğlu Yıldız
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Dr. Mutlu Niyazoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Çağatay Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Dr. Melike Betül Öğütmen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Kamil Özdil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Asu Özgültekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Metin İshak Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Gulnora Rakhimbaeva
Tashkent Medical Academy, Department of Neurology, Uzbekistan; President of Movement Disease Society of Uzbekistan
Dr. Murat Sargın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Dr. Sergey Sedyh
Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Kimyasal Biyoloji ve Temel Tıp Enstitüsü SB RAS, Novosibirsk, Rusya
Dr. Rabia Gönül Sezer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Dr. Ali İhsan Taşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Sebahat Uyanık Aksaray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Fügen Varder Aker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Halil Aziz Velioglu
Karolinska Enstitüsü, Kadın ve Çocuk Sağlığı Departmanı, Solna, İsveç
Dr. Fisun Vural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Prof. Dr. Ece Turan Vural
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim dalı, İstanbul
Dr. Meryem Günay Yalçıner Gürleyik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Attila Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Sema Zer Toros
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale