ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
El Bileğinde Lipoma Arboserens [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 64-66

El Bileğinde Lipoma Arboserens

Tuba Özdelice1, Korcan Aysun Gönen2, Murat Tonbul3, Aliye Yıldırım Güzelant4, Öner Serdaroğlu5
1Bosphorus Anatomica KBB&Plastik Cerrahi Radyoloji Bölümü
2Namık Kemal Üniversitesi Radyoloji Kliniği
3Namık Kemal Üniversitesi Ortopedi Kliniği
4Namık Kemal Üniversitesi FTR Kliniği
5Şifa Görüntüleme Merkezi Tekirdağ

Lipoma arboresens, etyolojisi bilinmeyen nadir bir intra-artiküler lezyondur. Genellikle dizde yerleşir. Sinoviyal membranın yaygın villöz proliferasyonu, subsinoviyal membranın ve subsinoviyal yağ dokusunun hiperplazisiyle karakterizedir. Yavaş gelişen ağrısız şifllik en sık bulgudur. Bu makalede lipoma arboresens için nadir bir lokalizasyon olan el bileği yerleşimli olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lipoma arboresens, el bileği, manyetik rezonans görüntüleme.

Lipoma Arborescens Of The Wrist: Case Report

Tuba Özdelice1, Korcan Aysun Gönen2, Murat Tonbul3, Aliye Yıldırım Güzelant4, Öner Serdaroğlu5
1Bosphorus Anatomica KBB&Plastik Cerrahi Radyoloji Bölümü
2Namık Kemal Üniversitesi Radyoloji Kliniği
3Namık Kemal Üniversitesi Ortopedi Kliniği
4Namık Kemal Üniversitesi FTR Kliniği
5Şifa Görüntüleme Merkezi Tekirdağ

Lipoma arborescens is a rare intra-articular lesion with unknown etiology characterised by extensive villous proliferation of the synovial membrane and hyperplasia of subsynovial membrane and hyperplasia of subsynovial fat tissue and typically located in the knee. Clinically,the most common finding is a slow-growing painless swelling,accompanied by intermittent effusion of the joint.‹n this article, localised unilateral wrist that is unusual for lipoma arborescens is reported.

Keywords: Lipoma arborescens, wrist.

Tuba Özdelice, Korcan Aysun Gönen, Murat Tonbul, Aliye Yıldırım Güzelant, Öner Serdaroğlu. Lipoma Arborescens Of The Wrist: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 64-66

Sorumlu Yazar: Tuba Özdelice, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale