ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 53 (1)
Cilt: 53  Sayı: 1 - 2013
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hastanelerde Ortopedik Tıbbi Malzemelerin Satın Alınması, Depolanması ve Kullanılmasi ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Problems And Solution Proposals Regarding Purchase, Storage And Use Of The Orthopaedic Medical Supplies In The Hospitals
Aygül Yanık, Mücahit Görgeç
Sayfalar 1 - 11

2.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatak Başı Yükseltme Takibi Ve Eğitimi Sonuçları
Head Elevation In Intensive Care Unit
Cüneyt Saltürk, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Suat Solmaz, Raziye Sancar, Necla Örnek, Rüya Evin, Özlem Moçin, Merih Balcı, Semra Batı Kutlu, Zuhal Karakurt
Sayfalar 12 - 15

3.
Şanlıurfa Siverek Bölgesindeki Helicobacter Pylori Pozitifliği Oranı Ve Intestinal Metaplazi Ile Arasındaki İlişki
Relationship Between Helicobacter Pylori Positivity Rate and Intestinal Metaplasia Ile in Şanlıurfa Region of Siverek
İlkay Tosun, Tuğrul Çakır
Sayfalar 16 - 19

4.
Mamografi-Sonografik Bi-Rads Skorlarının Patoloji İle Korelasyonu
Pathologic Correlation Of Mammographic-Sonographic Bi-Rads Scores
Mehmet Oğuzhan Ağaçlı, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek, Kaan Meriç, Naciye Kış, Fügen Vardar Aker, Hikmet Karagüllü
Sayfalar 20 - 28

5.
Akciğer Apseli Olgularımızın Özellikleri
Features Of The Patients With Lung Abscess In Our Clinic
Murat Yalçınsoy, Sevinç Bilgin, Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Belma Akbaba Bağcı, Esen Akka
Sayfalar 29 - 34

6.
Yozgat İlinde Gebelerin Doğum Şeklinin Pelvik Taban Üzerine Olan Etkileri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Knowledge Levelof Pregnants Living In Yozgat Province About The Effects Of Birth Type On Pelvic Floor
Mustafa Kara
Sayfalar 35 - 38

7.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Prematüre Bebeklerimizin Değerlendirilmesi
The Evaluation Of The Premature Infants Followed At Neonatal Intensive Care Unit
Şirin Güven, Hülya Saner, Ahmet Sami Yazar
Sayfalar 39 - 44

8.
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Son Iki Yilda Arteriyel Ve Venöz Tromboz Saptanan Hastalarda Faktör V Leiden Sıklığı
Factor V Leiden Mutation Prevalence In Patients With Arterial And Venous Thrombosis In The Last Two Years
Toluy Özgümüş, Müjdat Kahraman, Tolga Gümüşkemer, Mustafa M. Güldü, Ozan Durmaz, Alper Bayrak, Eray Yıldız, Pınar Ata Eren, Funda Türkmen
Sayfalar 45 - 50

OLGU SUNUMU
9.
Stiffen Sendromlu Olguda İki Taraflı Humerus Anatomik Boyun Kırığı ve Osteonekrozis
Bilateral Humeral Anatomical Neck Fracture And Osteonecrosis In Patient With Stiffman Syndrome: A Case Report
Mehmet Kerem Canbora, Atilla Polat, Kemal Gökkuş, Mücahit Görgeç
Sayfalar 51 - 54

10.
Bilateral Aksiller Aksesuar Meme Dokusu
Bilateral Axillary Accessory Breast Tissue: A Case Report
Murat Tan, Şefik Köprülü
Sayfalar 55 - 57

11.
Filled Tümör (Sistosarkoma Filloides)
Phyllodes Tumor: A Case Report
Murat Tan, Şefik Köprülü
Sayfalar 58 - 63

12.
El Bileğinde Lipoma Arboserens
Lipoma Arborescens Of The Wrist: Case Report
Tuba Özdelice, Korcan Aysun Gönen, Murat Tonbul, Aliye Yıldırım Güzelant, Öner Serdaroğlu
Sayfalar 64 - 66

LookUs & Online Makale