ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Stiffen Sendromlu Olguda İki Taraflı Humerus Anatomik Boyun Kırığı ve Osteonekrozis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 51-54

Stiffen Sendromlu Olguda İki Taraflı Humerus Anatomik Boyun Kırığı ve Osteonekrozis

Mehmet Kerem Canbora1, Atilla Polat1, Kemal Gökkuş2, Mücahit Görgeç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Özel Memorial Hastanesi, Antalya

Nöbet sonrası iki taraflı humerus anatomik boyun kırığı geçirilmesi ve sonrasında osteonekroz gelişmesi çok az görülen bir durumdur. Bu yazıda her iki omuz bölgesinde çıkık olmaksızın hareket kısıtlılığı ve ağrı ile başvuran, radyolojik değerlendirmesinde her iki humerus anatomik boyun kırığı tespit edilen ve çok kısa süre içinde her iki humerus bağında osteonekroz gelişmiş olan 33 yaşında erkek hasta sunuldu. Tonik-klonik nöbetlerin eşlik ettiği “Stiffman sendromu” (SMS) tanısı konulan hastaya öncelikle sağ omuz için parsiyel protez uygulandı. Sol taraf için cerrahi planlanan hastada tekrarlayan nöbetler yeni bir giriflime izin vermedi. Genel vücut katılığı ve sistemik sorunlar nedeniyle hasta kaybedildi. Belirgin travma ve dislokasyon olmayan anatomik boyun kırıklarının ayırıcı tanı sında nöbetle ilişkili sendromlar göz önüne bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sert Kişilik Sendromu, Omuz Kırıklar.

Bilateral Humeral Anatomical Neck Fracture And Osteonecrosis In Patient With Stiffman Syndrome: A Case Report

Mehmet Kerem Canbora1, Atilla Polat1, Kemal Gökkuş2, Mücahit Görgeç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Özel Memorial Hastanesi, Antalya

Bilateral humerus diapyhsis fracture after a tonic clonic seisure is a rare condition. In this report we presented a 33 years old male patient admitted to emergency department with bilateral shoulder pain and after diagnostic workup patient was diagnosed as bilateral humeral head osteonecrosis caused by bilateral humeral anatomical neck fracture without dislocation. Patient was diagnosed as Stiffman Syndrome (SMS) with accompanying tonic clonic seisures and right shoulder was treated with partial shoulder prothesis. Recurrent seisures did not allow the surgical team to perform any surgical intervention for left shoulder. Patient died because of generalised stifness and systemic diseases. Seizure related syndromes should always be kept in mind in patients with anatomical humeral neck fractures without a history of trauma or dislocation.

Keywords: Stiff-Person Syndrome, Humeral Fractures.

Mehmet Kerem Canbora, Atilla Polat, Kemal Gökkuş, Mücahit Görgeç. Bilateral Humeral Anatomical Neck Fracture And Osteonecrosis In Patient With Stiffman Syndrome: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 51-54

Sorumlu Yazar: Mehmet Kerem Canbora, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale