ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatak Başı Yükseltme Takibi Ve Eğitimi Sonuçları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 12-15

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatak Başı Yükseltme Takibi Ve Eğitimi Sonuçları

Cüneyt Saltürk, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Suat Solmaz, Raziye Sancar, Necla Örnek, Rüya Evin, Özlem Moçin, Merih Balcı, Semra Batı Kutlu, Zuhal Karakurt
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatak başı yükseltme ventilatör ilişkili pnömoniden (VİP) korunmak için kolay ve etkili yöntemdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda YBܒnde bu uygulamanın her gün hatırlatılmasının uygulamaya katkısı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
BULGULAR: İleriye dönük kohort çalışma 22 yataklı göğüs hastalıkları YBܒde Aralık 2010 ve Ocak 2011 de yapıldı. Çalışma yürütücüleri dışında ünitedeki diğer çalışanların gözleme dayalı çalışmadan haberi yoktu. Aralık ayında her gün sabah 08: 00 de ve akşam 17: 00 de 22 YBÜ yatağı için hasta başlarının 30–45 derecede veya düz olup olmadıkları kayıt edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ocak ayında her gün yatak sorumlu hemşirelerine yatak başı yükseltmesi söylendi ve 08: 00 ve 17: 00? de yatak başı durumu tekrar kayıt edildi. Enfeksiyon hemşiresi her iki ayda VİP olgularını kayıt etti. Aralık ayında 1 hastada VİP gelişti ve 12. gün yaşamını yitirdi. Ocak 2011 de 3 VİP, 1 aspirasyon pnömonisi ve 4 hasta toplam 64 gün YBÜ de yatırıldı, 1 hasta yaşamını yitirdi. YBܒlerinde yatak başı yükseltilmesi gereği her gün, belli saatlerde, nöbet şifti değişiminde hatırlatılması uygun olmayan yatak baş pozisyon sayılarını azaltır. Bu yöntem YBÜ kalış gününü kısaltır, ülke gelirine katkı, enfeksiyona bağlı mortalitede azalma sağlar.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, yoğun bakım, yatak başı yükseltme.

Head Elevation In Intensive Care Unit

Cüneyt Saltürk, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Suat Solmaz, Raziye Sancar, Necla Örnek, Rüya Evin, Özlem Moçin, Merih Balcı, Semra Batı Kutlu, Zuhal Karakurt
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye.

INTRODUCTION: Lifting head of bed is the easiest and most important way to prevent ventilator-associated pneumonia (VAP) in intensive care unit (ICU).
METHODS: In our study we investigated contribution of reminding this application.
RESULTS: Prospective study was done in 22 bed intensive care unit (ICU) during December 2010 and January 2011. None of the staff other than researchers were aware of this observational study. Every day during December 2010 at 8.00 a.m and 5.00 p.m 22 ICU bed head position were recorded whether their heads were 30-45 degrees elevated or horizantal.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During January 2011, nurses responsible for beds were told to lift bed head positions and bed head positions were recorded again. Infection nurse noted aspiration or VAP cases every two months. Values were summarized with descriptive method. One patient had VAP and died 12th day of stay in December 2010 In January 2011; 3 VAP, 1 aspiration pneumonia were observed and they stayed total 64 days in ICU and one of these was died. Reminding of lifting bed head positions at certain hours, during shift changes reduce inappropriate bed head position. This method which is used in reducing the risk of VAP and aspiration pneumonia, shortens ICU stay, contribute country income, decrease aspiration related mortality.

Keywords: Ventilator-associated pneumonia, intensive care unit, bed head elevation.

Cüneyt Saltürk, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Suat Solmaz, Raziye Sancar, Necla Örnek, Rüya Evin, Özlem Moçin, Merih Balcı, Semra Batı Kutlu, Zuhal Karakurt. Head Elevation In Intensive Care Unit. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 12-15

Sorumlu Yazar: Cüneyt Saltürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale