ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Şanlıurfa Siverek Bölgesindeki Helicobacter Pylori Pozitifliği Oranı Ve Intestinal Metaplazi Ile Arasındaki İlişki [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 16-19

Şanlıurfa Siverek Bölgesindeki Helicobacter Pylori Pozitifliği Oranı Ve Intestinal Metaplazi Ile Arasındaki İlişki

İlkay Tosun1, Tuğrul Çakır2
1Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi; Patoloji Bölümü
2Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi

GİRİŞ ve AMAÇ: İntestinal metaplazinin Helicobacter pylori enfeksiyonu ile sıkı bir birliktelik gösterdiği, Helicobacter pylorinin intestinal metaplazi patogenezinde kolaylaştırıcı rol oynadığı birçok kaynakta bildirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmanın amacı Siverek bölgesindeki Helicobacter pylori sıklığını belirlemek ve intestinal metaplazi ile birlikteliğini saptamaktır.
BULGULAR: Toplam 157 olguya ait endoskopik biyopsi materyalini retrospektif olarak değerlendirdik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Helicobacter pylori 69 (%43,9) hastada pozitif olarak saptandı. Helicobacter pylori earlığı ile intestinal metaplazi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, intestinal metaplazi.

Relationship Between Helicobacter Pylori Positivity Rate and Intestinal Metaplasia Ile in Şanlıurfa Region of Siverek

İlkay Tosun1, Tuğrul Çakır2
1Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi; Patoloji Bölümü
2Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi

INTRODUCTION: Concordence of intestinal metaplasia with Helicobacter pylori infection and the role of Helicobacter pylori in pathogenesis of intestinal metaplasia have been reported in many reviews.
METHODS: The aim of this study to evaluate the frequency of Helicobacter pylori and concordance of intestinal metaplasia in Siverek.
RESULTS: We evaluated totally 157 endoscopic biopsies retrospectively. H.pylori was found in 69 (%43.9) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no a significantly relation between positivity of Helicobacter pylori and intestinal metaplasia.

Keywords: Helicobacter pylori, Intestinal metaplasia.

İlkay Tosun, Tuğrul Çakır. Relationship Between Helicobacter Pylori Positivity Rate and Intestinal Metaplasia Ile in Şanlıurfa Region of Siverek. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 16-19

Sorumlu Yazar: İlkay Tosun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale