ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Bilateral Aksiller Aksesuar Meme Dokusu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 55-57

Bilateral Aksiller Aksesuar Meme Dokusu

Murat Tan1, Şefik Köprülü2
1Çamlıca Alman Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,İstanbul
2YeniYüzyıl Üni. Anestezi ve Reanimasyon ABD, İstanbul

Aksesuar meme seyrek nadir olarak görülmektedir. Asemptomatik kitleler veya kol hareketlerinin kısıtlanması veya ağrı gibi belirtiler ile karşımıza çıkabilir. Meme hattı boyunca yada meme hattı dışındaki yerlerde bulunması durumunda tanısal zorluk nedenleri arasındadır. Aberran meme dokusu bulunan hastalara malignite ihtimali, fonksiyonel şikayetler ve kozmetik sebeplerde göz önünde bulundurarak, erken dönemde eksizyonel biyopsi uygulanmalıdır. Bu olgu sunumumuzda bilateral aksiler yerleşim gösteren bir olgu nedeniyle aksesuar meme konusu gözden geçirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Aksilla, aksesuar, meme, süt çizgisi, eksizyonel biopsi.

Bilateral Axillary Accessory Breast Tissue: A Case Report

Murat Tan1, Şefik Köprülü2
1Çamlıca Alman Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,İstanbul
2eniYüzyıl Üni. Anestezi ve Reanimasyon ABD, İstanbul

Accessory breasts are an uncommon entity. They may present as asymptomatic masses or cause symptoms such as pain or restriction of arm movements. They may prove to be a diagnostic challenge if found in locations along or outside the mammary line. Aberrant breast tissue in patients with the possibility of malignancy, functional and cosmetic reasons, complaints, considering excision biopsy should be applied in the early period.We reported a case of accessory axillary breast and reviewed this anomaly.

Keywords: Axilla, accessory, breast, milk line, excision biopsy.

Murat Tan, Şefik Köprülü. Bilateral Axillary Accessory Breast Tissue: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 55-57

Sorumlu Yazar: Murat Tan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale