ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Olgu Sunumu: Antibiyotik Etkenlere Karşı Spesifik Ige Araştırması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 205-208

Olgu Sunumu: Antibiyotik Etkenlere Karşı Spesifik Ige Araştırması

Gülbu Işıtmangil
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, İmmunoloji Bölümü, Istanbul

İlaç allerjisi; bazı ilaçların kullanılmasından sonra istenmeyen bulguların ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Bireylere göre değişmekle birlikte; antibiyotikler, antiinflamatuvar ilaçlar, ağrı kesici, ateş düşürücü, lokal ve genel anestezik ilaçlara karşı allerji oluşabilmektedir. İlaç allerjisi nadiren anafilaksi ile birlikte olabilir ve fatal seyredebilir. İlaç allerjisinin tanısı için iyi bir anamnez, muayene,
klinik bulguların değerlendirilmesi ve allerji testleri gereklidir. Bu olgu sunumunda allerji şikayetleri olan bir olgunun anamnezi dikkate alınarak 10 antibiyotik etkene karşı spesifik IgE antikoru araştırıldı.

Anahtar Kelimeler: İlaç hipersensitivitesi, spesifik IgE, antibiyotikler.

Olgu Sunumu: Antibiyotik Etkenlere Karşı Spesifik Ige Araştırması

Gülbu Işıtmangil
Department of Immunology, Haydarpaşa Numune Training and Research Institute, İstanbul, Turkey

Drug hypersensitivity; after use of some drugs is defined as the occurrence of undesired symptoms. Although it varies according to the individual; antibiotics, anti-inflammatory drugs, analgesic, antipyretic and also local and general anesthetics can lead to allergic reactions. Drug allergy rarely mediated by anaphylactic reaction can be fatal. Therefore a good history for diagnosis of drug allergy, examination,
evaluation of clinical symptoms and allergy tests are required. In this case report; specific IgE antibody against 10 antibiotic agents
have been investigated.

Keywords: Drug hypersensitivity, specific IgE, antibiotics.

Gülbu Işıtmangil. Olgu Sunumu: Antibiyotik Etkenlere Karşı Spesifik Ige Araştırması. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 205-208

Sorumlu Yazar: Gülbu Işıtmangil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale