ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Pnömokonyozun Değerlendirilmesinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografinin Rolü [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 234-240 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.23590

Pnömokonyozun Değerlendirilmesinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

Levent Soydan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Belirli mesleksel ortamlarda toz, zararlı maddeler ya da dumanın solunması, maruz kalan çalışanlarda akciğer hasarına neden olabilir. Pnömokonyozların tanınması, hastalık durumunun hem tedavisi hem de önlenmesi açısından önemlidir. Pnömokonyozlar akciğer grafisi ile tespit edilebilmesine rağmen, Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi’nin (YÇBT) maruziyet hikayesi ve klinik özelliklerle birlikte kullanımı, akciğer parankimal yapıyı daha iyi gösterebilmesi sayesinde spesifik bir tanıya ulaşmayı ya da en azından ayırıcı tanıyı daraltmayı sağlar. Bu araştırmada mesleksel akciğer hastalıklarının ortak YÇBT görünümleri derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalıkları, Pnömokonyoz, Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi

The Role of High-Resolution Computed Tomography in the Evaluation of Pneumoconiosis

Levent Soydan
Department of Radiology, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

Inhalation of dust, noxious agents, or fume in certain occupational environments may cause pulmonary damage in exposed workers. Recognition of these pneumoconiosis is important both for treatment and prevention of the disease condition. Although may pneumoconiosis may be detected by chest X-ray, the use of high-resolution computed tomography (HRCT) combined with exposure history and clinical features allows to reach to a specific diagnosis or at least to narrow the differential diagnosis thanks to its ability to demonstrate lung parenchymal architecture in a superior way. In this article, we review the common HRCT appearances of a spectrum of occupational lung diseases.

Keywords: High-resolution computed tomography, occupational diseases; pneumoconiosis.

Levent Soydan. The Role of High-Resolution Computed Tomography in the Evaluation of Pneumoconiosis. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 234-240

Sorumlu Yazar: Levent Soydan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale