ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 109-111 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.24855

Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom

Çağlar Yıldırım1, Özgür Haki Yüksel1, Aytaç Şahin1, Ahmet Ürkmez2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Böbrek onkositomları benign lezyonlardır ve tüm primer böbrek tümörlerinin % 3-7' sini oluştururlar. Böbrek hücreli karsinomanın (RCC) aynı böbrekte onkositom ile bir arada bulunması nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada, aynı böbrekte RCC ve böbrek onkositomu olmak üzere iki farklı lezyonu olan ve sol radikal nefrektomi ile tedavi edilen 74 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, böbrek onkositomu, nefrektomi

Renal Cell Carcinoma with Renal Oncocytoma in the Same Kidney: A Rare Coexistence

Çağlar Yıldırım1, Özgür Haki Yüksel1, Aytaç Şahin1, Ahmet Ürkmez2
1Department of Urology, Health Science University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Science University Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Renal oncocytomas (ROs) are benign lesions and account for 3%–7% of all primary renal tumors. The coexistence of renal cell carcinoma (RCC) with RO in the same kidney is a rare situation. Here, we report the case of a 74-year-old man with RCC and RO (two different lesions) in the same kidney, which were managed with left radical nephrectomy.

Keywords: Nephrectomy, renal cell carcinoma; renal oncocytoma.

Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel, Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez. Renal Cell Carcinoma with Renal Oncocytoma in the Same Kidney: A Rare Coexistence. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 109-111

Sorumlu Yazar: Ahmet Ürkmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale