ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 58 (2)
Cilt: 58  Sayı: 2 - 2018
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Percutaneous Aortic Valve Replacement for Critical Aortic Stenosis: A Single-Center Experience
Cengiz Ovalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.70894  Sayfalar 61 - 66

2.
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı
Tissue Response to Suture Materials (4 Different Sutures) Used in Fascia Repair in Single-Port Laparoscopic Cholecystectomy
Sina Ferahman, Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Selim Saraçoğlu, Demet Ferahman
doi: 10.14744/hnhj.2017.88597  Sayfalar 67 - 73

3.
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi.
Evaluation of Auditory Function in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Ahmet Baki
doi: 10.14744/hnhj.2018.42713  Sayfalar 74 - 78

4.
Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi.
Evaluation of Patients with Nasal Foreign Bodies
Mustafa Çelik, Burak Olgun, Ahmet Altıntaş, Yakup Yegin, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.14744/hnhj.2018.35220  Sayfalar 79 - 84

5.
Üst Gastrointestinal Stent Uygulaması: Tek Merkezli 8 Yıllık Deneyim
Upper Gastrointestinal Stent Placement: 8 Years’ Experience of a Single Institution
Halit Ziya Dündar, Özgen Işık, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.88700  Sayfalar 85 - 87

6.
Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda el fonksiyonları ve kemik kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of Hand Function and Bone Status in Premenopausal Versus Postmenopausal Women
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Esra Kağnıcıoğlu, Hatice Şule Baklacıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.28247  Sayfalar 88 - 92

7.
Transkanaliküler Multidiode Laser Dakriyosistorinostomi ile Birlikte Silikon Tüp Entübasyonu Yapılan ve Yapılmayan Olgularda Sonuçlarımız
Our Results of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy With and Without Silicon Tube Intubation
Sezen Akkaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.96977  Sayfalar 93 - 97

8.
Prostat İğne Biyopsisi Esnasında Transrektal Ultrasonda Periferal Zonda Saptanan Prostatik Kalsifikasyonlar Prostat Kanseri Tanısını Öngörmede Anlamlı Rol Oynayabilir Mi?
Can Prostatic Calcifications in the Peripheral Zone be Predictors of Prostate Cancer During Diagnostic Transrectal Ultrasound-Guided Needle Biopsy of the Prostate?
Serdar Aykan, Serkan Gönültaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.46704  Sayfalar 98 - 101

DAVETLI DERLEME
9.
Diffüz Alopesiler
Diffuse Alopecia
Güldehan Atış, Sema Aytekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.42104  Sayfalar 102 - 105

OLGU SUNUMU
10.
Nadir Bir Menenjit Etkeni: Lactobacillus Casei
A Rare Cause of Meningitis: Lactobacillus Casei
Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Ture, Metin Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2017.43153  Sayfalar 106 - 108

11.
Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom
Renal Cell Carcinoma with Renal Oncocytoma in the Same Kidney: A Rare Coexistence
Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel, Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24855  Sayfalar 109 - 111

12.
Vaginal Atrofi ve Liken Sklerozus: Olgu Sunumu
Vaginal Atrophy and Lichen Sclerosus: A Case Report
Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural, Pembe Gül Güneş, Nurettin Aka
doi: 10.14744/hnhj.2018.51523  Sayfalar 112 - 115

LookUs & Online Makale