ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Diffüz Alopesiler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 102-105 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.42104

Diffüz Alopesiler

Güldehan Atış, Sema Aytekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Saç dökülmesi oldukça sık rastlanılan bir sağlık sorunudur. Hastalarda ciddi anksiyete ve emosyonel strese yol açmaktadır. Kıl siklusundaki değişiklikler diffüz alopesilerin patogenezinden sorumludur. Diffüz alopesiler etkilenen saça göre anagen effluvium ve telogeneffluvium olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Ayrıntılı anamnez, dermatolojik muayene ve gerekli durumlarda kan tahlilleri tanının konulmasında önem taşımaktadır. Bu derlemede diffüz alopesilerden, tanı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diffüz alopesi, telogen effluvium, anagen effluvium

Diffuse Alopecia

Güldehan Atış, Sema Aytekin
Department of Dermatology, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Hair loss is a common health problem. It leads to serious anxiety and emotional stress in patients. Changes in hair cycle are responsible for the pathogenesis of diffuse alopecia. Diffuse alopecia is categorized into two groups, namely anagen effluvium and telogen effluvium, according to affected hair. Detailed history, dermatological examination, and laboratory investigations, if needed, are important for diagnosis. In this review, diffuse alopecia has been discussed, along with its diagnosis and treatment.

Keywords: Anagen effluvium, diffuse alopecia; telogen effluvium.

Güldehan Atış, Sema Aytekin. Diffuse Alopecia. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 102-105

Sorumlu Yazar: Güldehan Atış, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale