ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir Bir Menenjit Etkeni: Lactobacillus Casei [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 106-108 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.43153

Nadir Bir Menenjit Etkeni: Lactobacillus Casei

Abdullah Yazar1, Fatih Akın1, Esra Ture1, Metin Doğan2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Lactobacillus casei, probiyotik grubundan olup ağız ve bağırsak florasında bulunan bir bakteri türüdür. Ağız içi enfeksiyonlarını kontrol altına almada etkili oldukları ve gastrointestinal hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde faydalı oldukları bilinen bu mikroorganizmalar sağlıklı insanlarda nadiren enfeksiyona neden olurlar. Bu olguda yoğun bakım ünitesinde yatan bir çocukta beyin omurilik sıvısı kültürü incelemesinde Lactobacillus casei gösterilmiştir. Gastrostomisi bulunan ve tekrarlayan menenjit geçiren olgularda Lactobacillus casei, etken olarak düşünülmesi gereken bir patojendir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Menenjit, Lactobacillus casei

A Rare Cause of Meningitis: Lactobacillus Casei

Abdullah Yazar1, Fatih Akın1, Esra Ture1, Metin Doğan2
1Departments of Pediatrics and Pediatric Emergency, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Microbiology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Lactobacillus casei is a probiotic bacteria found in the human mouth and intestine. These microorganisms, which are known to be effective in controlling oral infections and in the prevention and treatment of gastrointestinal diseases, rarely cause infection in healthy people. Here, Lactobacillus casei was observed in the cerebrospinal fluid culture of a child who was hospitalized in the intensive care unit. In cases with gastrostomy and recurrent meningitis, Lactobacillus casei should be considered as a pathogenic cause.

Keywords: Child, Lactobacillus casei; meningitis.

Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Ture, Metin Doğan. A Rare Cause of Meningitis: Lactobacillus Casei. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 106-108

Sorumlu Yazar: Abdullah Yazar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale