ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda el fonksiyonları ve kemik kalitesinin değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 88-92 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.28247

Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda el fonksiyonları ve kemik kalitesinin değerlendirilmesi

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2, Esra Kağnıcıoğlu3, Hatice Şule Baklacıoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Romatoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadınlar menopozdan sonra fiziksel fonksiyonlarda bir düşüş yaşarlar. Bu çalışmada premenopozal ve postmeopozal kadınlarda el fonksiyonu, kavrama gücü ve kemik kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metabolik, endokrinolojik ve nöromüsküler problemleri olmayan, 35-65 yaş arasındaki 81premenopozal ve 81 postmenopozal kadın değerlendirildi. Kavrama gücü (dominant el) JAMAR el dinamometresi ile ölçüldü. El fonksiyonunu değerlendirmek için kavrama kabiliyeti testi (GAT) kullanıldı. Radius kemik mineral yoğunluğu ve ses hızı (SOS), kantitatif ultrasonografi (QUS) (Sunlight Omnisense 7000S/8000S) ile ölçüldü.
BULGULAR: Postmenopozal kadınların premenopozal kadınlara göre daha düşük T skorları ve SOS değerleri, daha zayıf kavrama kuvveti ve daha yüksek GAT skorları vardı. Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda GAT skorları ile radius T skorları, SOS değerleri arasında zayıf, GAT skorları ile kavrama gücü arasında orta derecede negatif korelasyon vardı. Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda kavrama gücü ile radius T, Z skorları ve SOS değerleri arasında zayıf pozitif korelasyon vardı (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Premenopozal kadınların postmenopozal kadınlardan daha iyi el fonksiyonu, daha yüksek kavrama gücü, radius T, Z skorları ve SOS değerleri vardı.

Anahtar Kelimeler: Kemik kalitesi, kavrama gücü, el fonksiyonu, menopoz

Evaluation of Hand Function and Bone Status in Premenopausal Versus Postmenopausal Women

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2, Esra Kağnıcıoğlu3, Hatice Şule Baklacıoğlu4
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Science Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenkoy Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Rheumatology Division, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Women experience a decline in physical function after menopause. In this study, we aimed to assess the relationship between hand function, grip strength, and bone status in premenopausal versus postmenopausal women.
METHODS: Eighty-one premenopausal and 81 postmenopausal women aged 35–65 years who did not have metabolic, endocrine, and neuromuscular problems were evaluated. Grip strength (of dominant hand) was measured using Jamar hand-held dynamometer. Grip ability test (GAT) was used to evaluate the hand function. Radius bone mineral density and speed of sound (SOS) were measured using quantitative ultrasonography (Sunlight Omnisense 7000S/8000S).
RESULTS: Postmenopausal women had significantly lower radius T-scores and SOS values, weaker grip strength, and higher GAT scores than premenopausal women. There was a weak negative correlation between GAT scores, radius T-scores, and SOS values and a moderate negative correlation between GAT scores and grip strength in both premenopausal and postmenopausal women. There was a weak positive correlation between grip strength, radius T- and Z-scores, and SOS values in both premenopausal and postmenopausal women (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Premenopausal women had a better hand function and higher grip strength, radius T- and Z-scores, and SOS values than postmenopausal women.

Keywords: Bone quality, grip strength; hand function; menopause.

Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Esra Kağnıcıoğlu, Hatice Şule Baklacıoğlu. Evaluation of Hand Function and Bone Status in Premenopausal Versus Postmenopausal Women. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 88-92

Sorumlu Yazar: Pınar Akpınar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale