ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi. [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 79-84 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.35220

Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi.

Mustafa Çelik1, Burak Olgun1, Ahmet Altıntaş2, Yakup Yegin1, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Fatih Medikalpark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Burunda yabancı cisim olan olguların demografik özellikleri, tedavi yönetimi ve çıkarılan yabancı cisimlerin özelliklerini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya burunda yabancı cisim olan 243 olgu ( 138 kadın 105 erkek; ort.yaş 2.78±1.33 yıl,dağılım: 1 yıl- 8 yıl) dahil edildi. Tüm olguların dosyaları, yaş, cinsiyet, yabancı cismin cinsi, rengi, hangi tarafta olduğu ve uygulanan tedavi açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Yabancı cisimler olguların 86 'sında (%35.4) sol taraf, 155 'inde (%63.8) sağ taraf ve 2 'sinde (%0.8) her iki nazal kavitede saptandı. En sık saptanan yabancı cisimler, 78 olguda (%32.1) boncuk, 67 olguda (%27.6) bitki türleri, 34 olguda (%14.0) kağıt ve sünger parçacıkları idi. Erkek olguların mavi ve kahverengi renkli, kadın olguların ise kırmızı ve beyaz renkli yabancı cisimleri burunlarına daha çok soktukları saptandı. Yabancı cisimler 14 olguda (%5.8) ameliyathane şartlarında genel anestezi altında çıkartıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Burunda yabancı cisimler, kulak burun boğaz (KBB) acilleri arasında en sık görülen acillerdendir. Yabancı cisim özelliklerinin, çocuklarda burnuna sokmalarında etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Bu konuda, daha fazla olgu sayısıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, boncuk, kırmızı, burun.

Evaluation of Patients with Nasal Foreign Bodies

Mustafa Çelik1, Burak Olgun1, Ahmet Altıntaş2, Yakup Yegin1, Fatma Tülin Kayhan1
1Department of Otorhinolaryngology, Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Fatih Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the demographic data and treatment methods for patients with nasal foreign bodies and properties of foreign bodies.
METHODS: In total, 243 patients (138 female; 105 male; mean age, 2.78±1.33 years; range, 1–8 years) who were diagnosed with nasal foreign bodies were included in the study. All patient records were evaluated in terms of age, sex, type and color of foreign bodies, side of presentation, and treatment protocols.
RESULTS: Foreign bodies were detected in the left nasal cavity in 86 patients (35.4%), right nasal cavity in 155 (63.8%), and bilaterally in 2 (0.8%). The most common nasal foreign bodies were beads in 78 patients (32.1%), plant species in 67 (27.6%), and paper-sponge particles in 34 (14%). The most common colors of the foreign bodies were blue and brown in males and red and white in females. Fourteen (5.8%) patients required general anesthesia for the extraction of the foreign body in an operating room.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nasal foreign bodies are a common emergency in the field of otorhinolaryngology. It is not known whether the properties of foreign bodies affect children’s ability to nudge foreign objects. Further studies with greater number of patients are needed on this topic.

Keywords: Bead, foreign body; nasal; red.

Mustafa Çelik, Burak Olgun, Ahmet Altıntaş, Yakup Yegin, Fatma Tülin Kayhan. Evaluation of Patients with Nasal Foreign Bodies. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 79-84

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale