ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 67-73 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.88597

Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı

Sina Ferahman1, Turgut Dönmez2, Oğuzhan Sunamak3, Selim Saraçoğlu1, Demet Ferahman4
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek port kolesistektomi operasyonlarında transvers kas fasya onarımı için kullanılan sütur materyallerine karşı dokularda oluşan enflamatuar reaksiyonunu değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Devlet Hastanesi genel cerrahi kliniğinde Aralık 2013 - Ocak 2015 arasında tek port kolesistektomi ameliyatı yapılan 65 hasta retrospektif olarak incelendi. Tek kutuplu kolesistektomi ameliyatlarında yapılan 2 cmlik fasya insizyonunu tamir için kullanılan dikiş materyallerine doku reaksiyonu değerlendirildi. Ameliyat dikiş materyaline emici olmayan örgülü polyester, emilebilir olmayan monofilament polipropilen, emilebilir polifilament poliglaktin ve fasya defektinin onarımı için kullanılan emilebilir monofilaman poldioksanonun doku reaksiyonu analiz edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, 14 hastada absorbe edilemeyen örgülü polyester, 25 hastada absorbe edilemeyen monofilament polipropilen, 10 hastada emilen polifilament poliglaktin ve 16 hastada emilebilir monofilament poldioksanon kullanıldı. Hastalar en az 6 ay takip edildi. Yabancı cisim reaksiyonu gören 14 hasta antibiyotik tedavisine yanıt alınamadı ve bu nedenle reaksiyon oluşturan dikişlerin alınması için tekrar opere edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Emici olmayan örgülü polyester doku reaksiyonuna neden olmuş ve bu reaksiyon antibiyoterapi ve tıbbi tedavi ile giderilememiştir. Bu dikişin kullanıldığı tüm hastalar, dikiş materyalinin eksizyonu için ikinci kez ameliyat edildi. Diğer sütür materyalleri kullanılan hastalarda yumuşak doku reaksiyonu görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Süturler, Laparoskopi kolesistektomi, Yabancı cisim reaksiyonu, Herni

Tissue Response to Suture Materials (4 Different Sutures) Used in Fascia Repair in Single-Port Laparoscopic Cholecystectomy

Sina Ferahman1, Turgut Dönmez2, Oğuzhan Sunamak3, Selim Saraçoğlu1, Demet Ferahman4
1Department of General Surgery, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the tissue inflammatory response to suture materials used for fascia repair in single-port laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: The medical records of 65 patients who underwent single-port laparoscopic cholecystectomy in general surgery clinics at state hospitals between December 2013 and January 2015 were retrospectively analyzed. Tissue reaction to the suture materials used for repairing a 2-cm fascia incision in single-port laparoscopic cholecystectomy was evaluated. Tissue reaction to the following suture materials used for repairing the fascia defect was analyzed: non-absorbable braided polyester, non-absorbable monofilament polypropylene, absorbable polyfilament polyglactin, and absorbable monofilament poldioxanone.
RESULTS: Non-absorbable braided polyester was used in 14 patients, non-absorbable monofilament polypropylene in 25 patients, absorbable polyfilament polyglactin in 10 patients, and absorbable monofilament poldioxanone in 16 patients. Patients were followed up for at least 6 months. Fourteen patients who had a foreign body reaction could not be treated by antibiotherapy and therefore underwent surgery to excise the sutures responsible for inducing the reaction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Non-absorbable braided polyester caused tissue reaction, which could not be treated by antibiotherapy and medical treatment. All the patients who underwent surgery with this suture material had to be reoperated to excise the suture material. The patients who underwent surgery with other suture materials did not exhibit soft tissue reaction.

Keywords: Foreign body reaction, hernia; laparoscopic cholecystectomy; sutures.

Sina Ferahman, Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Selim Saraçoğlu, Demet Ferahman. Tissue Response to Suture Materials (4 Different Sutures) Used in Fascia Repair in Single-Port Laparoscopic Cholecystectomy. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 67-73

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Sunamak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale