ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu ve Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 176-178 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.40427

Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu ve Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu

Hasan Kayabaşı1, Zeyneb Başpehlivan Tuzcu2, M. Hanefi Aytekin2, Damla Karataş2, Mürselin Güney2, Dede Şit3
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

Kolloidal bizmut subsitrat gastrit ve helikobakter pilori eradikasyonu tedavisinde sık kullanılan bir bileşiktir. Gastrointestinal emilimi az olmakla birlikte yüksek dozlarda alındığı zaman hepatik ensefalopati veya daha nadiren nefropati şeklinde yan etkiler gelişebilir. Bizmut intoksikasyonuna bağlı akut nefrotoksisite tedavisinde hemodiyaliz ve şelasyon tedavilerini erken uygulamak önemlidir. Bu vakada intihar girişimi amaçlı yüksek doz bizmut alımı sonrası akut böbrek yetmezliği gelişen bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, bizmut, suksimer.

A Case Presentation of Colloidal Bismuth Subcitrate Intoxication and Acute Renal Failure

Hasan Kayabaşı1, Zeyneb Başpehlivan Tuzcu2, M. Hanefi Aytekin2, Damla Karataş2, Mürselin Güney2, Dede Şit3
1Department of Internal Medicine, Clinic of Nephrology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Clinic of Nephrology, Kemerburgaz University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Colloidal bismuth subcitrate is a compound that is widely used to treat gastritis and Helicobacter pylori infection. Gastrointestinal absorption is low, but when it is consumed in large dosages, side effects such as hepatic encephalopathy, or more rarely, nephropathy can occur. Early treatment modalities of hemodialysis or chelation therapy are important in acute nephrotoxicity caused by bismuth intoxication. This report is a description of the case of a patient who had acute renal failure after ingestion of a large dose of bismuth in a suicide attempt.

Keywords: Bismuth, acute renal failure, succimer.

Hasan Kayabaşı, Zeyneb Başpehlivan Tuzcu, M. Hanefi Aytekin, Damla Karataş, Mürselin Güney, Dede Şit. A Case Presentation of Colloidal Bismuth Subcitrate Intoxication and Acute Renal Failure. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 176-178

Sorumlu Yazar: Hasan Kayabaşı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale