ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 57 (3)
Cilt: 57  Sayı: 3 - 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Skov-3 Over Kanseri Hücre Hattında Fotodinamik Terapi Uygulaması
Photodynamic Therapy Application In SKOV-3 Ovarian Cancer Cell Line
S. Sibel Erdem, Rabia Edibe Parlar, Vildan Akgül Obeidin, Ubeydullah Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2017.25238  Sayfalar 119 - 124

2.
Aksolotl Rejenerasyonunun Farklı Evrelerinde miRNA Profilinin Bulunması ve Bulunan miRNA’ların Görevlerinin In-siliko Analizi
Identification of miRNA Profile and In-Silico Analysis of Identified miRNA Functions at Different Stages of Axolotl Tail Regeneration
Turan Demircan, Mahmut Erhan Avşaroğlu, Gürkan Öztürk, İlknur Keskin
doi: 10.14744/hnhj.2017.50251  Sayfalar 125 - 134

3.
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Rüya Bunaltısı
Dream Anxiety in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients
Sultan Özkurt, Ece Yazla, Ahmet Musmul
doi: 10.14744/hnhj.2017.07108  Sayfalar 135 - 140

4.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide Kendinden Dikenli Dikiş Materyali Kullanımının Perioperatif Parametlere ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi
The Impact of Self-Retaining Barbed Suture Use For Laparoscopic Partial Nephrectomy On Perioperative Parameters and Postoperative Functional Outcomes
Serdar Aykan, İsmail Ulus, Mehmet Yılmaz, Serkan Gönültaş, Serhat Süzan, Atilla Semerciöz, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.01643  Sayfalar 141 - 147

5.
Metabolik Sendrom ve Mesane Tümörü Arasındaki İlişki
Correlation of Metabolic Syndrome with Bladder Cancer
Emrah Yakut, Mehmet Yılmaz, Serdar Aykan, İsmail Ulus, Suhejb Sulejman, Engin Kandıralı, Atilla Semerciöz
doi: 10.14744/hnhj.2017.36855  Sayfalar 148 - 156

6.
Nörofibromatozis Tip 1: 49 Olgunun Değerlendirilmesi
Neurofibromatosis Type-1: Evaluation of 49 Cases
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar, Arzu Ekici, Sevgi Yimenicioğlu, Ozan Koçak, İlhan Işık, Cihan Şöhret, Sibel Laçinel Gürlevik, Ayten Yakut
doi: 10.14744/hnhj.2017.86580  Sayfalar 157 - 160

7.
İyot Eksikliğine Bağlı Endemik Bir Bölgede Yapılan Guatr Ameliyatlarında Tiroid Karsinomu Sıklığı ve Hücre Tipleri
Incidence of Thyroid Carcinoma and the Cellular Type of Goiters in an Area of Endemic Iodine Deficiency
Ali Sürmelioğlu, Metin Tilki, Onur Birsen, Pelin Bağcı
doi: 10.14744/hnhj.2017.27147  Sayfalar 161 - 166

8.
Hemodiyaliz Hastalarında Gastroözefageal Reflü Hastalığı Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Frequency of Gastroesophageal Reflux Disease in Hemodialysis Patients
Sultan Özkurt, Yasemin Sağlan, Handan Gölgeli, Ramazan Sağlan, Hüseyin Balcıoğlu, Uğur Bilge, İlhami Ünlüoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.30602  Sayfalar 167 - 171

DERLEME
9.
Piriformis Sendromu
Piriformis Syndrome
Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
doi: 10.14744/hnhj.2017.93685  Sayfalar 172 - 175

OLGU SUNUMU
10.
Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu ve Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
A Case Presentation of Colloidal Bismuth Subcitrate Intoxication and Acute Renal Failure
Hasan Kayabaşı, Zeyneb Başpehlivan Tuzcu, M. Hanefi Aytekin, Damla Karataş, Mürselin Güney, Dede Şit
doi: 10.14744/hnhj.2017.40427  Sayfalar 176 - 178

11.
Temiz Aralıklı Kateterizasyona Bağlı Gelişen İntraperitoneal Mesane Perforasyonu Olgusu ve Literatürün İncelenmesi
Intraperitoneal Bladder Perforation Due to Clean Intermittent Catheterization: A Case Report and Literature Review
Serkan Akan, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel
doi: 10.14744/hnhj.2017.25338  Sayfalar 179 - 182

12.
Nadir Bir Olgu: Kabuki Make-Up Sendromu
A Rare Case: Kabuki Make-Up Syndrome
Esra Türe, Abdullah Yazar, Fatih Akın, Ayşe Gül Zaimoğlu, Dursun Odabaş
doi: 10.14744/hnhj.2017.74745  Sayfalar 183 - 185

LookUs & Online Makale