ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Piriformis Sendromu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 172-175 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.93685

Piriformis Sendromu

Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Piriformis sendromu (PS), siyatik sinirin piriformis kası tarafından tuzaklanması ile oluşan bir klinik tablodur. Siyatik sinir ile piriformis kasının anatomik ilişkisi ile ilgili çeşitli varyasyonlar görülebilir. Piriformis kası kalça eklemine uyluk ekstansiyondayken dış rotasyon, kalça fleksiyondayken abduksiyon yaptırır. Piriformis kasında miyofasial tetik nokta, hipertrofi, inflamasyon, travmatik yaralanmalar, piriformis kası ve/veya siyatik sinirin anatomik varyasyonları ve myositis ossifikans gibi nedenler PS’na yol açabilmektedir. Siyatik ağrısı vakalarının %5-6’sının PS olduğu gösterilmiştir. Ancak radiküler ağrı ile karıştığı için bu oranın daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu derlemede nondiskojenik siyatalji ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken PS ve ultrasonografinin PS tanı ve tedavisindeki öneminden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piriformis sendromu, siyatik sinir, ultrasonografi.

Piriformis Syndrome

Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Piriformis syndrome (PS) is a clinical picture that develops when the sciatic nerve is trapped by the piriformis muscle. Several variations in the anatomical relationship of the sciatic nerve and the piriformis muscle may be seen. The piriformis muscle externally rotates the hip joint when the thigh is in extension and abducts when the hip is in flexion. Myofascial trigger points in the piriformis muscle, hypertrophy, inflammation, traumatic injury, anatomical variations of the piriformis muscle and/or the sciatic nerve, and myositis ossificans can cause PS. It has been reported that 5% to 6% of sciatic pain cases are PS. However, it is thought that this percentage may actually be higher because it can be confused with radicular pain. PS should be considered in the diagnosis of nondiscogenic sciatica, and the importance of ultrasonography in the diagnosis and treatment of PS are described in this review.

Keywords: Piriformis syndrome, sciatic nerve, ultrasonography.

Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü. Piriformis Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 172-175

Sorumlu Yazar: Nilgün Mesci
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale