ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi İle Tedavi Edilen Karın Duvarı Nekrotizan Fasiit Olgusu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 50-55

Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi İle Tedavi Edilen Karın Duvarı Nekrotizan Fasiit Olgusu

Emre Günay, Hacı Hasan Abuoğlu, Hacı Mehmet Odabaşı, Erkan Özkan, M. A. Tolga Müftüoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Nekrotizan fasiit, subkutan dokunun ve fasyanın enfeksiyonu olup, hızlı ilerleyen ve geniş açık yaralarla sonuçlanabilen bir hastalıktır. “Et yiyen bakteriler” olarak bilinen mikroorganizmaların yol açtığı nadir ve ağır bir enfeksiyon tablosudur. Hayatı tehdit eden ve yüksek mortalite ile seyreden bir durumdur. Nekrotizan fasiitin diabet hastalığı ve kronik alkol bağımlılığı olan kişilerde daha sık geliştiği gözlenmiştir. Acil cerrahi debridman, bu hızlı ilerleyen hastalığın yönetiminde esas tedavi modalitesidir. Cerrahi debridmandan sonra genellikle geniş bir açık yara kalır ve bu yarayı kapatmak için ikincil bir cerrahi girişim gerekir. Yara yatağının genellikle kirli ve unstabil olmasından dolayı iyileşme uzun sürer ve ikincil müdahale gecikir. Negatif basınçlı yara terapisi, doku perfüzyonunu artırıcı ve yara ödemini azaltıcı etkisinden dolayı kronik yaraları kontrol etmek için kullanılmaktadır. Biz bu olgu sunumu ile uygun anbiyotik ve cerrahi debridman, negatif basınçlı yara terapisi ve geç dönemde cerrahi rekonstrüksiyon ile tedavi edilen bir karın duvarı nekrotizan fasiit vakasını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, karın duvarı, negatif basınçlı yara terapisi.

Necrotizing fasciitis of the abdominal wall due to pseudomonas aeruginosa enfection successfully treated by negative pressure wound therapy

Emre Günay, Hacı Hasan Abuoğlu, Hacı Mehmet Odabaşı, Erkan Özkan, M. A. Tolga Müftüoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Necrotizing fasciitis is the infection of subcutaneous tissue and fascia. It’s a rapidly progressive disease that can result with wide-open wound caused by microorganisms known as “flesh-eating bacteria”. The most common causes are group A beta-hemolytic streptococcus. Emergency surgical debridement combined with early diagnosis is the main treatment modality in the management of rapidly progressive disease. But often a large open wound remains after surgical debridement for infection management and secondary surgical procedures such as skin grafts, local flaps or free flaps would be needed to close the wound. The delay in closing the open wound may result in delayed infection, deterioration of the patient’s general condition and generalized sepsis. Prolonged recovery is expected due to the dirty and unstable wound bed after skin grafting. Negative pressure wound therapy (NPWT) is getting used to control chronic wounds due to the effect of reducing the wound edema and increasing the tissue perfusion. We ai- med to present an abdominal wall necrotizing fasciitis case (a 60 year -old immobile, schizophrenic woman) which has been tre- ated in few weeks by 3 steps [1-antibiotics and surgical debridement, 2- negative pressure wound therapy, 3-Late surgical reconstruction (skin graft)].

Keywords: Necrotizing fasciitis, abdominal wall, negative pressure wound therapy.

Emre Günay, Hacı Hasan Abuoğlu, Hacı Mehmet Odabaşı, Erkan Özkan, M. A. Tolga Müftüoğlu. Necrotizing fasciitis of the abdominal wall due to pseudomonas aeruginosa enfection successfully treated by negative pressure wound therapy. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 50-55

Sorumlu Yazar: Emre Günay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale