ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 57 (1)
Cilt: 57  Sayı: 1 - 2017
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Ektopik Gebelik Olgularında Risk Faktörleri Ve Tedavi Yöntemleri
Risk Factors and Treatment Modalities in Ectopic Pregnancy Cases
Alim G. Kuşgöz, Nurettin Aka, A. Deniz E. Coşkun, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi
Sayfalar 1 - 5

2.
Serebral Palsi: Sosyodemografik Ve Klinik Özellikler
Cerebral Palsy: Sociodemographic and Clinical Features
Kürşat Bora Çarman, Çoşkun Yarar, Arzu Ekici, Sibel Laçiner Gürlevik, Sevgi Yimencioğlu, Ozan Koçak, Burca Ayvacı, İlhan Işık, Didem Arslantaş, Ayten Yakup
Sayfalar 6 - 10

3.
Kawasaki Tanılı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation Of Patients With Kawasaki Syndrome
Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu
Sayfalar 11 - 15

4.
İstanbul Küçükçekmece Göl Havsabı (Bathonea) II.Alan İskeletlerinin Adli Antropolojik Değerlendirilmesi
Forensic Anthropological Evaluation of II. Area Skeletes in İstanbul Küçükçekmece
Ömer Turan, Hasan Demirel, Aksel Özdemir
Sayfalar 16 - 21

5.
Gleason Skoruna Etki Eden Parametreler Kulllanılarak Transrektal Prostat Biopsi Sonuçları İle Radikal Prostatektomi Spesmenlerinin Uyumunun Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Agreement Between Histopathology Results Of Transnrectal Biopsy, And Radical ProstatecTomy Specimens Using Parameters Effecting Gleasın Scores
Özgür Haki Yüksel, Aytaç Şahi&775;n, Ahmet Ürkmez, Ayhan Veri&775;t
Sayfalar 22 - 27

6.
Glasgow Prognostik Skorunun Transrektal Prostat Biyopsisi Sonuçlarını Öngörmedeki Yeri
Predictive Value Of Glasgow Prognostic Score On Transrectal Prostate Biopsy Results
Özgür Haki Yüksel, Çağlar Yıldırım, Ahmet Ürkmez, Serkan Akan, Aytaç Şahi&775;n
Sayfalar 28 - 34

7.
Angina Pektoris Hhastalarında Enflamatuvar Sitokunlerin Rolünün Araştırılması
Investigation Of The Role Of Inflammatory Cytokins In Patients With Angina Pectoris
Tolga Yakar, Refik Demirtunç
Sayfalar 35 - 41

8.
2-16 Yaş Sağlıklı Türk Çocuklarında İdrarda Kalsiyum, Magnezyum, Fosfat, Ürik Asit Ve Kreatinin Atılımları
Urinary Excreations of Calcium, Magnesium, Phospahate, Uric Acid in 2-16 Years Old Healthy Turkish Children
Behçet Şimşek, İsmail İşlek
Sayfalar 42 - 47

OLGU SUNUMU
9.
Karın Ağrısı Semptomu İle Başvuran Hastada Nadir Bir Etyoloji İzole İdiopatik Hiperkalsiüri
A Rare Etiology in A Patient Admitted For Abdominal Pain Syndrome Isolated Idiopathic Hypercalciuria
Adem Yaşar, Belma Yaşar, Muhittin Atar
Sayfalar 48 - 49

10.
Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi İle Tedavi Edilen Karın Duvarı Nekrotizan Fasiit Olgusu
Necrotizing fasciitis of the abdominal wall due to pseudomonas aeruginosa enfection successfully treated by negative pressure wound therapy
Emre Günay, Hacı Hasan Abuoğlu, Hacı Mehmet Odabaşı, Erkan Özkan, M. A. Tolga Müftüoğlu
Sayfalar 50 - 55

11.
Travma Sonrası Batın İçi Yayılım Nedeni İle Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Kist Hidatik Hastası: Olgu Sunumu
A patient with cyst hydatid operated laparoscopically due to intraabdominal rupture after trauma: A case report
Nuriye Esen Bulut, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Fatih Kılıç, Bülent Kaya
Sayfalar 56 - 59

12.
30 Haftalık Prematüre Doğan Ambigus Genitalia’nın Eşlik Ettiği Kromozom 13 Ring Olgusu
A premature infant who is 30 weeks gestational age with Ring Chromosome 13 and Ambiguous Genitalia: A case report
Selçuk Gürel
Sayfalar 60 - 62

LookUs & Online Makale