ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
İstanbul Küçükçekmece Göl Havsabı (Bathonea) II.Alan İskeletlerinin Adli Antropolojik Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 16-21

İstanbul Küçükçekmece Göl Havsabı (Bathonea) II.Alan İskeletlerinin Adli Antropolojik Değerlendirilmesi

Ömer Turan1, Hasan Demirel2, Aksel Özdemir3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Kliniği
2Sakarya Kaynarca Devlet Hastanesi, Acil Servis
3Tekirdağ Hayrabolu Devlet Hastanesi, Acil Servis

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada İstanbul Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde yer alan Küçükçekmece Gölü havzasında
“arkeolojik kazılarda, mezarların açılması ve çıkarılan insan buluntularının adli antropolojik sonuçlarının, kimliklendirme ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çıkarılan 15 farklı bireye ait iskeletlerin 5’inin erişkin erkek, 4’ünün erişkin kadın, 4’ünün çocuk, 2’sinin fetus olduğu değerlendirilmiştir. 15 iskeletin boy ölçümleri %93 oranla, yaş aralığı tespitleri ise %100 oranla yapılabilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada elde edilen kategorik veriler kikare testi ile nonparametrik veriler Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiş olup veriler ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birey sayısının net belirlenmesi, cinsiyet, boy ve yaş tayininde yüksek tespit oranlarına ulaşılmasında mezarların kazı öncesi tahmini olarak yerlerinin tespit edilmesi, iskeletlerin bir mezarlık içinde gömülmeleri, mezar boylarının ölçülebilmesi, mezarların araştırmacı gözetiminde açılması, mezar başında ölçümlerin yapılması ve insitu olarak iskeletlerin pozisyonlarının gözlenebilmesi katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Küçükçekmece, göl havzası, iskelet, adli antropoloji.

Forensic Anthropological Evaluation of II. Area Skeletes in İstanbul Küçükçekmece

Ömer Turan1, Hasan Demirel2, Aksel Özdemir3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Kliniği
2Sakarya Kaynarca Devlet Hastanesi, Acil Servis
3Tekirdağ Hayrabolu Devlet Hastanesi, Acil Servis

INTRODUCTION: The aim of this research was to identify and determine the cause of death for the archeo- logical excavations, grave openings and the anthrolpologic results of the human remains found in the districts of Avcılar and Kucukcekmece situated in the Kucukcekmece basin in İstanbul province.
METHODS: Of the excavated 15 different skeletons, we analysed that five of them belonged to adult male, four were adult female, four were children and two of them were fetus skeletons. We were able to carry out 93% of the height measurements of the 15 skeletons and 100% of their age range.
RESULTS: The categoric data of the reseach were analysed using chi-square test, non parametric data with Mann-Whitney U test and the data is given as mean and standard deviation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The determinations of the exact location of the graves before excavation, the burial of all the skeletons in single grave, the ability to measure the grave sizes, the opening of the graves under the supervition of experts, the measurements being done at the grave site and the insitu observation of the skeleton positions contributed much to the determination of the exact number of bodies,the high accuracy rate of height and age determination.

Keywords: İstanbul, Küçükçekmece, lake basin, skeletes, forensic anthropology.

Ömer Turan, Hasan Demirel, Aksel Özdemir. Forensic Anthropological Evaluation of II. Area Skeletes in İstanbul Küçükçekmece. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 16-21

Sorumlu Yazar: Ömer Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale