ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Karın Ağrısı Semptomu İle Başvuran Hastada Nadir Bir Etyoloji İzole İdiopatik Hiperkalsiüri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 48-49

Karın Ağrısı Semptomu İle Başvuran Hastada Nadir Bir Etyoloji İzole İdiopatik Hiperkalsiüri

Adem Yaşar1, Belma Yaşar2, Muhittin Atar3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yozgat, Türkiye
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

İdiyopatik hiperkalsiüri (İH), serum kalsiyum değerinin normal, idrarla atılan kalsiyum miktarının fazla olması ile karakterize, çoğu hastada semptomsuz seyretmesi nedeniyle tanıda atlanılan, ancak ilerleyen dönemlerinde tekrarlayan üriner sistem patolojilerine sebep olan bir hastalıktır. Tekrarlayan karın ağısı olan çocuklarda akılda tutulması gereken bir hastalık olması nedeniyle sunduk.

Anahtar Kelimeler: İzole idiopatik hiperkalsiüri, çocuk, tekrarlayan karın ağrısı.

A Rare Etiology in A Patient Admitted For Abdominal Pain Syndrome Isolated Idiopathic Hypercalciuria

Adem Yaşar1, Belma Yaşar2, Muhittin Atar3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yozgat, Türkiye
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Idiopathic hypercalciuria is a disease characterized by normal serum calcium levels and high levels of calcium excreted in urine, that is overlooked in most patients due to being asymptomatic but which recurs in its later stages and leads to urinary system pathologies. We presented it because it is a disease that should be kept in mind in the case of children with recurrent abdominal pain.

Keywords: Isolated Idiopathic hypercalciuria, child, recurrent abdominal pain.

Adem Yaşar, Belma Yaşar, Muhittin Atar. A Rare Etiology in A Patient Admitted For Abdominal Pain Syndrome Isolated Idiopathic Hypercalciuria. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 48-49

Sorumlu Yazar: Adem Yaşar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale