ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Antenatal Gastroşizis: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 45-45

Antenatal Gastroşizis: Olgu Sunumu

Mustafa Kara
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Yozgat

Amaç: Doğum anında tanısı konan Gastroflizis’li bir olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: 31 yaşında, gravida 3, parite 3 olan hasta kliniğimizde sezaryen seksiyo ile doğum yaptı. Canlı doğan ve 1. dakikadaki APGAR’ı 4 olan bebek doğumdan 24 saat sonra ex oldu. Yeni doğanın makroskopik bulguları ve otopsisine göre tanı kondu.
Tartışma: Gastroflizis nispeten nadir karşılaşılan karın ön duvarı anomalilerinden biri olup 3/10.000 sıklıkta görülür. Önceleri yalnızca doğum anında tanınan bir patoloji iken, ultrasonografinin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte artık prenatal dönemde tanısı konulabilmektedir. Prenatal tanısı konabilen vakalarda yeni doğanın doğumunun optimal şartlarda ve tersiyer merkezlerde yapılması ile yeni doğanların sağ kalımında artış bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastroflizis, Ultrasonografi, Abdominal duvar defekti.

Antenatal Gastroschisis: Case Reports

Mustafa Kara
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Yozgat

Objective: We aimed to present a case which was diagnosed in the instant of the delivery with Gastroschisis. Case: 31 year-old, gravida 3, parity 3 patient had caesarean section in our clinic. The fetus who was delivered live and the APGAR score in the first minute was 4, had exitus 24 hours after the delivery. The diagnosis is made according to the macroscopic findings and autopsy of the neonate. Discussion: Gastroschisis is one of the relatively rare met abdominal wall defects and it is seen in 3/10.000 incidence. Formerly, it was a pathology just diagnosed in the instant of the delivery, with using of the ultrasonography widely it can be diagnosed in the prenatal period. It is reported that an increase of the survival of the neonates which diagnosed prenatally, due to the delivery of the neonate in tertiary centers and optimal conditions.

Keywords: Gastroschisis, Ultrasonography, Abdominal wall defect.

Mustafa Kara. Antenatal Gastroschisis: Case Reports. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 45-45

Sorumlu Yazar: Mustafa Kara, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale