ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 51 (1)
Cilt: 51  Sayı: 1 - 2011
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları
Device-Associated Hospital İnfections in Anesthesiology İntensive care Unit of Pamukkale University Hospital
Ahmet Gürbüz, Hülya Sungurtekin, Melahat Gürbüz, Suzan Saçar, Simay Serin
Sayfalar 1 - 8

2.
Bogata Bag ile Batın Duvarının Geçici Olarak Kapatılması Güvenli Bir Yöntemdir
Temporary Abdominal Closure With Bogata Bag is a Safe Procedure
Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Kazım Kazan, Güneş Örgün, Abdullah Sağlam
Sayfalar 9 - 14

3.
Kanama ile Hipovolemi Oluşturulan Sıçanlarda Resüsitasyon Sıvılarının Hemodinamik Parametreler ve Kan Biyokimyasi Üzerine Etkileri
Yhe Effects of Resusciation Fluids on Hemodynamic Parameters and Blood Biochemistry of Rats Bled to Hypovolemia
Fethi Gül, Osman Ekinci, Tuba Pelit, Berna Terzioğlu, Gülşen Bosna, Mehmet Erşahin, Neşe Aydın, M. Zafer Gören
Sayfalar 15 - 22

4.
Çocukluk Çağı Pnömoni Etyolojisinde Mycoplasma Pneumoniae Sıklığı
Mycoplasma Pneumonia in Etiology of Childhood Pneumonia
Fırat Erdoğan, Mustafa Çiftçi
Sayfalar 23 - 26

5.
Abdominal Cerrahide Total İntravenöz Anestezi (TİVA) İle ve Epidural Anestezi Kombinasyonu Karşılaştırılması
The Comparison of Total Intravenous Anaesthesia (TİVA) and the Combination of Tiva and Epidural Anaesthesia in Abdominal Surgey
Özcan Pişkin, Gül Ebru Geren, Nurettin Kurt, Volkan Hancı, Neşe Aydın
Sayfalar 27 - 34

6.
Sistematik Lupus Eritematozus ve Romatoid Artritli Hastaların Serum Prolaktin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Serum Prolactin Levels of Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis
Seyit Uyar, Seval Masatlıoğlu Pehlevan, Gül Babacan Abananonu, Nalan Okuroğlu, Refik Demirtunç
Sayfalar 35 - 40

DERLEME
7.
Akut İskemik Hepatit Güncel Yaklaşım
Current Approach to Acute Ischemic Hepatitis
Cumali Karatoprak, Refik Demirtunç, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Seyit Uyar
Sayfalar 41 - 42

OLGU SUNUMU
8.
Kusmayla Başvuran Bir Hipokalemik Metabolik Alkaloz Olgusu
The Patient Presented With Vomiting and Hypkalemic Metabolic Alkolosis: Case Report
Nevzat Aykut Bayrak, Evrim Karakaya, Çağatay Nuhoğlu, Duygu Sömen Bayoğlu, Veysel Bayoğlu, Ömer Ceran
Sayfalar 43 - 44

9.
Antenatal Gastroşizis: Olgu Sunumu
Antenatal Gastroschisis: Case Reports
Mustafa Kara
Sayfa 45

LookUs & Online Makale