ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kusmayla Başvuran Bir Hipokalemik Metabolik Alkaloz Olgusu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 43-44

Kusmayla Başvuran Bir Hipokalemik Metabolik Alkaloz Olgusu

Nevzat Aykut Bayrak1, Evrim Karakaya1, Çağatay Nuhoğlu1, Duygu Sömen Bayoğlu1, Veysel Bayoğlu2, Ömer Ceran3
1SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2SB Yakacık Doğum Evi ve Çocuk Hastalğklarğ Hastanesi, Çocuk Kliniği
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Çocukluk çağında hipokalemik metabolik alkaloz sıklıkla kusmayla mideden kayıplara yol açan nedenler ile, kistik fibrozis, tübulopati veya endokrinopati varlığında görülmektedir. Sıvı tedavisine cevap vermeyen hipokalemisi olan hastalarda hiperaldosteronizm saptandığında, kan basıncı normal veya normalden düşük olarak bulunursa tuz kaybettiren tübulopatilerin araştırılması gerekir. Bu makalede, kliniğimize kusma yakınmasıyla başvuran ve dirençli hipokalemik metabolik alkalozu olan, Gitelman sendromu düşündüğümüz bir hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsiüri, metabolik alkaloz, Gitelman sendromu, çocuk.

The Patient Presented With Vomiting and Hypkalemic Metabolic Alkolosis: Case Report

Nevzat Aykut Bayrak1, Evrim Karakaya1, Çağatay Nuhoğlu1, Duygu Sömen Bayoğlu1, Veysel Bayoğlu2, Ömer Ceran3
1SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2SB Yakacık Doğum Evi ve Çocuk Hastalğklarğ Hastanesi, Çocuk Kliniği
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Gastric losses by vomiting, cystic fibrosis, tubulopathies and endocrinopathies are the major factors associated with childhood hypokalemic metabolic alkalosis. Hypocalemic patients resistant to fluid replacement therapy with suspected hyperaldosteronism and normal/low arterial blood pressure must be carefully evaluated for salt wasting tubulopathies. In this case report, we summarize a patient who presented to our clinic with vomiting and resistant hypokalemic metabolic alkalosis and diagnosed as Gitelman syndrome.

Keywords: Hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalsiuria, metabolic alkalosis, Gitelman syndrome, children

Nevzat Aykut Bayrak, Evrim Karakaya, Çağatay Nuhoğlu, Duygu Sömen Bayoğlu, Veysel Bayoğlu, Ömer Ceran. The Patient Presented With Vomiting and Hypkalemic Metabolic Alkolosis: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 43-44

Sorumlu Yazar: Nevzat Aykut Bayrak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale