ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Bogata Bag ile Batın Duvarının Geçici Olarak Kapatılması Güvenli Bir Yöntemdir [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 9-14

Bogata Bag ile Batın Duvarının Geçici Olarak Kapatılması Güvenli Bir Yöntemdir

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik2, Kazım Kazan3, Güneş Örgün3, Abdullah Sağlam4
1General Surgeon, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.
2General Surgeon, Associated Professor, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.
3Resident of General Surgery, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.
4Chief of the 4th Department of General Surgery, Professor of General Surgery, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.

GİRİŞ ve AMAÇ: Batın içi yaygın enfeksiyonlarda veya artmış batın içi basınç durumunda batın duvarının geçici olarak kapatılması gerekebilir. Barsakların canlılığının şüpheli olduğu durumlarda veya batın içinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği durumlarda da batının geçici olarak kapatılması planlanabilir. Batının Bogota bag ile kapatılması, batın içine kolayca ulaşılmasını sağlayan bir teknik olarak görünmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Batın duvarı Bogota bag ile kapatılan 15 hasta retrospektif olarak incelendi. Bogota bag olarak 3L’ lik steril irrigasyon sıvısı torbası kullanıldı. Bogota bag subkutan dokuya 1 numara polipropilen ile kotüne olarak tespit edildi. Batın içi genel anestezi altında 24 ila 72 saat aralıklarla tekrar değerlendirildi. Batın içi yıkandı, gerekli olan cerrahi işlemler uygulandı ve batın duvarı yeni bir Bogota bag ile tekrar kapatıldı. Batın duvarı batın içi enfeksiyon düzeldiğinde ve/veya barsakların canlılığında şüphe kalmayınca kalıcı olarak kapatıldı.
BULGULAR: Bogota bag her hasta için bir ila dokuz kes değiştirildi. Ortalama hastanede yatış zamanı 22 gündür. Üzücü olarak 15 hastanın 6’ sı (%40) hastanede yatarken sepsisten veya diğer ek hastalıklardan dolayı öldü. Hastaların hiçbirinde Bogota bag ve batın içi organlar arasında yapışıklık görülmedi. Hastaların hiçbiri yeni fistül geliştirmedi ve batın içi enfeksiyonda artma görülmedi. Bogota bag yara dudaklarının birbirine yakın durmasını sağlayarak batının kalıcı olarak kapatılmasında kolaylık sağladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Batının geçici olarak kapatılmasında ideal yöntem batın içi organları korumalı ve zarar vermemeli, kontaminasyonu engellemeli, eviserasyon riskini azaltmalıdır. Bogota bag ile batın duvarının geçici olarak kapatılması güvenli, basit, ucuz ve etkili bir yöntemdir. Batın içine kolayca ulaşmamızı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Batının geçici olarak kapatılması, Bogota bag, Abdominal kompartman sendromu.

Temporary Abdominal Closure With Bogata Bag is a Safe Procedure

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik2, Kazım Kazan3, Güneş Örgün3, Abdullah Sağlam4
1General Surgeon, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.
2General Surgeon, Associated Professor, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.
3Resident of General Surgery, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.
4Chief of the 4th Department of General Surgery, Professor of General Surgery, Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, 4th Department of General Surgery.

INTRODUCTION: Because of the intra-abdominal sepsis or increased intra-abdominal pressure, abdomen should be closed temporary. Temporary abdominal closure is also planned when the bowel viability is questionable or re-exploration is required. Abdomen closure with Bogota bag is an easy technique that allows for easy access.
METHODS: We presented 15 patients with abdominal closure with Bogota bag, sterile 3L irrigation bag. It was sutured with running no.1 polypropylene through the subcutaneous tissue. Re-exploration was performed every 24-72 hours under general anesthesia. The abdomen was irrigated and the surgical procedure was performed and covered with a new Bogota bag. Abdomen was permanently closed when abdominal sepsis was resolved and/or absence of viability questionable bowel segment.
RESULTS: Bogota bag had changed one to nine times for every patient. The mean hospital stay length was 22 days. Regrettably, 6 of 15 (40%) patients died during hospitalization due to sepsis or co-morbid disease. The abdomen was closed with skin layer alone in surviving patients. We did not find any adherences between bag and visceral surfaces. None of the patients had developed a new fistula and also the intra-abdominal infection had not aggravated. It permits bringing the edges of the wound to make final closure easier.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Ideally technique for temporary abdominal closure should protect and avoid damaging abdominal viscera, prevent contamination, minimize the risk of evisceration. Bogota bag is safe, simple, cheap and effective procedure. It can be easily performed and offer a simple access to abdominal cavity.

Keywords: Temporary abdominal closure, Bogota bag, abdominal compartment.

Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Kazım Kazan, Güneş Örgün, Abdullah Sağlam. Temporary Abdominal Closure With Bogata Bag is a Safe Procedure. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Ali Aktekin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale