ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Başlıca İmmünogenetik Terimler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 45-51

Başlıca İmmünogenetik Terimler

Gülbu Işıtmangil, Refik Demirtunç
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

İmmünoloji ve genetik, tıbbın hızlı gelişen bilim dallarıdır. Bu gelişmenin sonucu gittikçe artan yeni ve kendine özgü terminolojiler ve teknikler ortaya atılmaktadır. Öte yandan immünoloji ve genetik diğer tıp dallarıyla tanı ve tedavi alanlarında entegre olmuştur. Bu derlemede immünoloji ve genetik bilimlerinin temel terimleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İmmünoloji, genetik, terminoloji.

Basic Terminology Of Immunogenetics

Gülbu Işıtmangil, Refik Demirtunç
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Immunology and genetics are the rapidly developing sciences of the Medicine which have novel and specific techniques and terminology. Also they have been entegrated to other medical sciences at diagnostic and therapeutic areas. In this review basic terminology of immunology and genetics have been presented.

Keywords: Immunology, genetics, terminology.

Gülbu Işıtmangil, Refik Demirtunç. Basic Terminology Of Immunogenetics. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 45-51

Sorumlu Yazar: Gülbu Işıtmangil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale