ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 52 (1)
Cilt: 52  Sayı: 1 - 2012
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Türkiye'nin İki Farklı Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevelansı: Retrospektif Bir Değerlendirme
Prevalance Of Skin Diseases In Childhood In Two Different Region of Turkey: The Retrospective Analysis
Emine Çölgeçen, Öznur Küçük, Ayşe Yeşim Göçmen
Sayfalar 1 - 7

2.
Gliseral Trinitrat, Esmolol ve Likodainin Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Refleks Yanit Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Comparison of the Effects of Glycerol Trinitrate, Esmolol and Lidocaine on Laryngoscopy and Tracheal Intubation
Feray Baş, Rahşan Dilek Okyay, Volkan Hancı, Bülent Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 8 - 14

3.
Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Vakalarımızda Metabolik Sendrom Bileşenlerinin Dağılımı
Distribution Of Metabolic Syndrome Components In Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Gül Babacan Abanonu, Arzu Adik, Cumali Karatoprak, Nalan Okuroğlu, Refik Demirtunç
Sayfalar 15 - 21

4.
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Immunohistokimyasal Yöntemle Saptanan P16 Protein Ekspresyonunun Prognostik Önemi
Prognostic Importance Of Immunohistochemically Defined P16 Protein Expression In Gastrointestinal Stromal Tumors
M. İlkay Tosun, Pembegül Güneş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Akıcı
Sayfalar 22 - 30

5.
Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Ultrasonografi Sonuçlarinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Ultrasound Results for Screening Developmental Dysplasia Of The Hip
Öznur Küçük, Aylin Okur
Sayfalar 31 - 34

6.
Comparasion Of Endotracheal Intubation, Proseal Lma And Supreme Lma In Laparoscopic Cholecystectomy
Şeref Mardinli, Dilek Subaşı, Berna Terzioğlu, Mehmet Erşahin, Erkan Özkan, Osman Ekinci
Sayfalar 35 - 44

DERLEME
7.
Başlıca İmmünogenetik Terimler
Basic Terminology Of Immunogenetics
Gülbu Işıtmangil, Refik Demirtunç
Sayfalar 45 - 51

OLGU SUNUMU
8.
Süt Çocukluğu Döneminde Megaloblastik Anemi
Megaloblastic Anemia in Infancy: Case Report
Zehra Esra Önal, Selçuk Gürel, Tamay Özkozacı, Ça¤atay Nuhoğlu
Sayfalar 52 - 54

9.
Peroperatif Dönemde Sıvı-Elektrolit Metabolizmasi Bozuklukları: 2 Olgu
Fluid and Electrolyte Imbalance in the Perioperative Period
Özcan Pişkin, Nurettin KURT, Volkan HANCI
Sayfalar 55 - 61

LookUs & Online Makale